İLKSAN Deprem Yardımı Ödemeleri Devam Ediyor

İLKSAN Deprem Yardımı Ödemeleri Devam Ediyor

İLKSAN TARAFINDAN EĞİTİM ÇALIŞANLARINA YAPILAN AFET NAKDİ YARDIM ÖDEMELERİ DEVAM EDİYOR.

İLKSAN'dan yapılan açıklama:

Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) tarafından Afetin Üçüncü gününden itibaren yapılmaya başlanan yapılan Afet Nakdi Yardım Ödemeleri devam ediyor.  

Konuya ilişkin olarak İLKSAN Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada; 6 Şubat 2023 tarihinde merkezi Kahramanmaraş İli olan ve Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Elazığ illeri ile Sivas-Gürün İlçesinde etkili olan deprem afeti neticesinde, bölgedeki vatandaşlarımız ile birlikte can ve mal kayıplarına maruz kalan yaklaşık 60.000 İLKSAN üyesi eğitim çalışanına yapılan nakdi yardım ödemelerinin, Online talep alınmak sureti ile aralıksız olarak devam ettirildiği bildirilmiştir.

Eğitim Çalışanlarına Afet Nakdi Yardımları ve Ücretsiz Konaklama/Beslenme Hizmetleri

Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Genel Müdürü Mintez ŞİMŞEK tarafından yapılan açıklamada; afetten zarar gören üye eğitim çalışanlarına,

Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 7. Maddesi amir hükümleri doğrultusunda;

- Afette Meskeni hafif hasar görenlere afet tarihindeki aidatının 16 katı(takriben 4800.-TL)

- Afette Meskeni orta hasar görenlere afet tarihindeki aidatının 18 katı (takriben 5400.-TL)

- Afette Meskeni ağır hasar görenlere afet tarihindeki aidatının 24 katı (takriben 7200.-TL)

- Afette Üyenin eş ve/veya çocuğunun vefatı halinde ise afet tarihindeki aidatının 30 (otuz) katı tutarında, (takriben 9000.-TL)

Tutarında nakden ve defaten yardım yapıldığını,

Diğer taraftan İLKSAN Konukevi ve otellerinde ise yine depremin üçüncü gününden itibaren her gece yaklaşık 1000 üye ve ailesine ücretsiz konaklama hizmeti verilerek bu güne kadar yaklaşık 45.000 öğün/kişi ücretsiz beslenme hizmeti sunduklarını beyan etmiştir.

Eğitim Çalışanlarının Borçları Nemasız/Masrafsız 3 Ay Erteleniyor, Dileyen Üyelere 20.000-TL Afet İkrazı Ödeniyor.  

Genel Müdürlük açıklamasında; afetten önce sandıktan borç(ikraz) alan ve afet bölgesinde ikamet eden üyelerden, talep eden herkesin borçlarının başvuru tarihini takip eden 3 ay boyunca nemasız ve masrafsız olarak ertelendiği ve yine afet bölgesindeki üyelerin tamamına, sandığa borçları olup olmadığına bakılmaksızın 12, 18 veya 24 Ay vade ile geri tahsil olunmak üzere 20.000.-TL kurum içi borçlanma hizmeti sunulduğu ve bu borcun tahsilinin de dilendiği takdirde 3 ay masrafsız olarak ertelenebileceği ifade edilmiştir.

Vefat Eden Üyelerin Varislerine Ölüm ve Cenaze Yardımları Nakden ve Defaten Ödeniyor.

Afet neticesinde hayatını kaybeden İlksan üyelerinin tüm hak ve alacakları varislerinin başvurusuna müteakip nakden ve defaten ödeniyor. Hayatını kaybeden eğitim çalışanlarına hizmet yıllarına göre değişmekle birlikte bu kişilerin varislerine ortalama 50 Bin ila 75 Bin TL arasında Ölüm Yardımı ve yine 5.500.-TL Cenaze Yardımı yapılıyor.

Ayrıca Ferdi Kaza sigortası kapsamında da hayatını kaybeden üyelerimizin varislerine 15.000.-TL sigorta ödemesi yapıldığından, hayatını kaybeden eğitim çalışanlarımızın varislerinin Veraset İlamları ile birlikte İLKSAN genel Müdürlüğüne başvuru yapması gerekiyor. 

Tüm İLKSAN Üyeleri Deprem Ferdi Kaza Riskine Karşı Sigortalı

Yurt çapında ki 300.000 İLKSAN üyesi, deprem afet riskini de ihtiva edecek şekilde sigortalı olduğundan, Afet bölgesinde hayatını kaybeden İLKSAN üyesi eğitim çalışanlarının varislerine 15.000.-TL sigorta ödemesi yapılacak olup, Afet neticesinde herhangi bir uzuv kaybı ve/veya maluliyet hali bulunan üyelere de işgücü kayıp oranlarına göre ferdi kaza sigorta ödemeleri yapılmaktadır.

Başvuru Evrak Temin Süresi 6 Ay, Zamanaşımı 10 Yıl

Açıklamada, hasar durumunu gösteren evrakların afet tarihinden itibaren 6 ay içinde temin edilmesi halinde geçerli olacağı ve karşılıksız afet yardımında zamanaşımının 10 yıl olduğu izah edilmiştir.

ONLİNE BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ