BİLSEM Resim ve Müzik Ön Değerlendirmeleri Nasıl Yapılacak?

BİLSEM Resim ve Müzik Ön Değerlendirmeleri Nasıl Yapılacak?

2022-2023 BİLSEM Resim ve Müzik Yetenek Alanı Ön Değerlendirmeleri Nasıl Yapılacak? “Görsel Algı Testi” ve “Müzikal Yatkınlık Testi” nasıl uygulanacak? Detaylar Ogretmenmeb.com'da...

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ''2022-2023 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama Süreci Uygulama Esasları'' konulu ve 30.12.2022 tarihli yazısına göre; BİLSEM resim ve müzik ön değerlendirmeleri nasıl yapılacak? Detaylar Ogretmenmeb.com'da...

BİLSEM Resim Yetenek Alanı Ön Değerlendirme Uygulama Esasları

1.    Resim yetenek alanı ön değerlendirme süreci 13-17 Mart 2023 tarihleri arasında “Görsel Algı Testi” uygulanarak gerçekleştirilecektir.
2.    Ön değerlendirme uygulamasına ilişkin teknik detaylar 06 Mart 2023 tarihinde sınıf öğretmenlerine tanımlı MEBBİS BİLSEM İşlemleri Modülüne yüklenecektir.
3.    Ön değerlendirme uygulaması öğrencilerin kayıtlı bulundukları okullarda, öğrencilerin sınıf öğretmenleri tarafından, 8.00-17.00 saatleri arasında ve http://meb.ai/bilsem alan adresi üzerinden sınıf öğretmenlerinin, okul rehber öğretmen/psikolojik danışmanlarının veya okul idarecilerinin “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” alanlarını doldurarak sisteme giriş yapılacaktır. T.C. kimlik numaralı MEBBİS veya e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi şifreleriyle sisteme “Giriş” yaptıktan sonra sınav türü “Görsel Algı Testi” uygulaması ve sınıf / şube seçimi yapılarak gerçekleştirilecektir.
4.    Ön değerlendirme uygulamaları internet üzerinden çevrimiçi olarak yapılacağından gerekli internet alt yapısı sağlanacak ve uygulamada kullanılmak üzere tablet, dizüstü veya masaüstü bilgisayarlar hazır hale getirilecektir.
5.    Ön değerlendirme uygulamalarının yapılabilmesi için gereken fiziki ve teknik koşulların sağlanması okul yönlendirme komisyonlarının sorumluluğunda olacaktır.
6.    Belirlenen tarih aralıklarında resim yetenek alanı ile ilgili sınıf öğretmenlerinin yapacağı işlemler okul yönlendirme komisyonu tarafından takip edilecektir.
7.    Yasal mazeretleri bulunmayan sınıf öğretmenleri aday gösterdikleri öğrencilerin uygulamalarını yapmakla yükümlüdürler. Sınıf öğretmeninin yasal mazereti olduğu durumlarda aday gösterilen öğrencilerin uygulaması okul yönlendirme komisyonu tarafından yapılacaktır.
8.    Sınıf öğretmenlerine beyanlarına bağlı olarak kendileri ile üçüncü dereceye kadar akrabalık bağı bulunan öğrencilerin değerlendirmelerinde görev verilmeyecektir.
9.    Ön değerlendirme uygulamasına katılacak öğrencilerin “Uygulama Giriş Belgeleri” 10 Ocak 2023 tarihinden itibaren e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi /İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Sınav İşlemleri Modülü’nde yayımlanacak olup fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlükleri tarafından onaylanarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecektir. Uygulama giriş belgelerinin yayımlandığının duyurulma sorumluluğu okul müdürlüklerine, imza karşılığı teslim alınma sorumluluğu ise öğrenci velilerine aittir. Belgelerin imza karşılığı teslimi zorunlu olup bu durum dışında yapılan uygulamaların sorumluluğu okul müdürlüklerine aittir.
10. Uygulayıcı tarafından, uygulamanın yapılamayacağı kararına varılan durumlarda (öğrencinin, performansını etkileyecek derecede görme, bedensel yetersizliğinin olması vb.) öğrenci değerlendirmeye alınmayacak olup durum tutanak altına alınarak il tanılama sınav komisyonları aracılığı ile Merkez Tanılama Sınav Komisyonu’na bildirilecek ve değerlendirmenin ne şekilde yapılacağına yönelik nihai karar Merkez Tanılama Sınav Komisyonunca verilecektir.
11. Öğretmen ve öğrenciler uygulamalara, uygulamaların yapılması için kullanılan bilgisayar dışında çağrı cihazı, telsiz, radyo, cep telefonu gibi haberleşme araçları ile veri bank, dizüstü bilgisayar, el bilgisayarı, cep bilgisayarı, saat dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği olan, özel elektronik donanımlı aletler, hesap makinesi, fotoğraf makinesi, kamera vb. cihazlarla katılamayacaklardır.
12. Uygulamada kullanılacak olan “Görsel Algı Testi”nin gizliliğinin sağlanması uygulamayı yapan sınıf öğretmenleri ve okul yönlendirme komisyonlarının sorumluluğunda olacaktır.

BİLSEM Müzik Yetenek Alanı Ön Değerlendirme Uygulama Esasları

1.    Müzik yetenek alanı ön değerlendirme süreci 20-24 Mart 2023 tarihleri arasında “Müzikal Yatkınlık Testi” uygulanarak gerçekleştirilecektir.
2.    Ön değerlendirme uygulamasına ilişkin teknik detaylar 06 Mart 2023 tarihinden itibaren MEBBİS BİLSEM İşlemleri Modülüne yüklenecektir.
3.    Ön değerlendirme uygulaması öğrencilerin kayıtlı bulundukları okullarda, öğrencilerin sınıf öğretmenleri tarafından, 8.00-17.00 saatleri arasında ve http://meb.ai/bilsem alan adresi üzerinden sınıf öğretmenlerinin, okul rehber öğretmen/psikolojik danışmanlarının veya okul idarecilerinin “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” alanlarını doldurarak sisteme giriş yapılacaktır. T.C. kimlik numaralı MEBBİS veya e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi şifreleriyle sisteme “Giriş” yaptıktan sonra sınav türü “Müzikal Yatkınlık Testi” uygulaması ve sınıf / şube seçimi yapılarak gerçekleştirilecektir.
4.    Ön değerlendirme uygulamaları internet üzerinden çevrimiçi olarak yapılacağından gerekli internet alt yapısı sağlanacak ve uygulamada kullanılmak üzere tablet, dizüstü veya masaüstü bilgisayarlar hazır hale getirilecektir.
5.    Ön değerlendirme uygulamalarının yapılabilmesi için gereken fiziki ve teknik koşulların sağlanması okul yönlendirme komisyonlarının sorumluluğunda olacaktır.
6.    Belirlenen tarih aralıklarında müzik yetenek alanı ile ilgili sınıf öğretmenlerinin yapacağı işlemler okul yönlendirme komisyonu tarafından takip edilecektir.
7.    Yasal mazeretleri bulunmayan sınıf öğretmenleri aday gösterdikleri öğrencilerin uygulamalarını yapmakla yükümlüdürler. Sınıf öğretmeninin yasal mazereti olduğu durumlarda aday gösterilen öğrencilerin uygulaması okul yönlendirme komisyonu tarafından yapılacaktır.
8.    Sınıf öğretmenlerine beyanlarına bağlı olarak kendileri ile üçüncü dereceye kadar akrabalık bağı bulunan öğrencilerin değerlendirmelerinde görev verilmeyecektir.
9.    Ön değerlendirme uygulamasına katılacak öğrencilerin “Uygulama Giriş Belgeleri” 10 Ocak 2023 tarihinden itibaren e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi /İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Sınav İşlemleri Modülü’nde yayımlanacak olup fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlükleri tarafından onaylanarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecektir. Uygulama giriş belgelerinin yayımlandığının duyurulma sorumluluğu okul müdürlüklerine, imza karşılığı teslim alınma sorumluluğu ise öğrenci velilerine aittir. Belgelerin imza karşılığı teslimi zorunlu olup bu durum dışında yapılan uygulamaların sorumluluğu okul müdürlüklerine aittir.
10. Uygulayıcı tarafından, uygulamanın yapılamayacağı kararına varılan durumlarda (öğrencinin, performansını etkileyecek derecede görme, bedensel yetersizliğinin olması vb.) öğrenci değerlendirmeye alınmayacak olup durum tutanak altına alınarak il tanılama sınav komisyonları aracılığı ile Merkez Tanılama Sınav Komisyonu’na bildirilecek ve değerlendirmenin ne şekilde yapılacağına yönelik nihai karar Merkez Tanılama Sınav Komisyonunca verilecektir.
11. Öğretmen ve öğrenciler uygulamalara, uygulamaların yapılması için kullanılan bilgisayar dışında çağrı cihazı, telsiz, radyo, cep telefonu gibi haberleşme araçları ile
veri bank, dizüstü bilgisayar, el bilgisayarı, cep bilgisayarı, saat dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği olan, özel elektronik donanımlı aletler, hesap makinesi, fotoğraf makinesi, kamera vb. cihazlarla katılamayacaklardır. 

12. Uygulamada kullanılacak olan “Müzikal Yatkınlık Testi”nin gizliliğinin sağlanması uygulamayı yapan sınıf öğretmenleri ve okul yönlendirme komisyonlarının sorumluluğunda olacaktır.