MEB'den ''Okul Birincisi Adaylar ve Eğitim Bilgisi'' Konulu Resmi Yazı

MEB'den ''Okul Birincisi Adaylar ve Eğitim Bilgisi'' Konulu Resmi Yazı

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün ''2022-YKS Okul Birincisi Adaylar ve Eğitim Bilgisi Onay İşlemleri'' konulu ve 18.02.2022 tarihli resmi yazısı Ogretmenmeb.com'da...

2022-YKS'ye girecek öğrencilere yönelik e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde okul idarelerince yapılacak ders notu, denklik belgesi kaydı, sağlık raporu özürlü/özürsüz devamsızlık girişi, sorumluluk sınav notu, yılsonu başarı puanı vb. bilgi giriş/güncelleme işlemlerinin, ÖSYM tarafından bildirilen tarihler öncesinde tamamlanarak öğrencilerin diploma/mezuniyet işlemleri ve okul birincisi belirleme işlemlerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde e-Okul sistemine işlenmesi hakkındaki ilgi yazı incelenmiştir.

Yukarıda belirtilen iş ve işlemlerin e-Okul sistemine süresi içinde işlenmesi, öğrenci mağduriyetlerinin ve dava süreçlerinin yaşanmaması, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirlerin süresi içinde alınması ve takibinin yapılması hususunu bilgilerinize rica ederim.

Petek AŞKAR
Bakan Yardımcısı

-------------------------------------------------------

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI
Kurumsal İlişkiler Daire Başkanlığı

Sayı :E-63282839-104.01.03.07-85836 …………

Konu :2022-YKS Okul Birincisi Adaylar ve Eğitim Bilgisi Onay İşlemleri

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS), Başkanlığımızca 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacaktır. Sınava ilişkin temel ilkeleri düzenleyen 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu, Yükseköğretim Genel Kurulunca onaylanmış ve ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanmıştır.

2022-YKS'ye başvuran adayların, YKS değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini, 21-28 Haziran 2022 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kontrol ederek onaylamaları; eğitim bilgilerinde eksiklik veya hata olan adayların belirtilen tarihlerde kendi okullarından, MEB e-Okul sistemindeki hatalı bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir.

2021-2022 öğretim yılı ortaöğretim kurumları okul birincisi bilgileri ise MEB e-Okul sisteminden 5 Temmuz 2022 tarihinde elektronik ortamda alınarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarılacaktır. Adayların bu bilgilerini hem kendi okullarından hem de Aday İşlemleri Sisteminden 6-25 Temmuz 2022 tarihleri arasında kontrol etmeleri ve 25 Temmuz 2022 tarihi saat 16.00'ya kadar MEB e-okul sisteminde gereken düzeltmeleri yaptırmış olmaları gerekmektedir.

Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan Başkanlığımıza yapacakları değişiklik/düzeltme taleplerine işlem yapılamamaktadır. 2022-YKS değerlendirme işlemlerinin Temmuz ayında, yükseköğretim programlarını tercih işlemlerinin ise Temmuz-Ağustos ayında yapılacak olması nedeniyle, sonraki süreçte söz konusu bilgilerde düzeltme/değişiklik yapılamayacaktır.

Bu nedenle, adayların eğitim bilgileri ile okul birinciliği bilgilerinin belirtilen tarihlerde MEB eOkul sisteminde yer almasının sağlanması hususunda gereğini arz ederim.

Prof. Dr. Halis AYGÜN
Başkan

Ek:2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu (149 sayfa)

Etiketler :