MEB ile Eğitim Bir Sen Arasında Çalışma Raporu

MEB ile Eğitim Bir Sen Arasında Çalışma Raporu

Milli Eğitim Bakanlığı ile Eğitimciler Birliği Sendikası arasında ekim ayı çalışma raporu imzalandı.

 Milli Eğitim Bakanlığı ile Eğitimciler Birliği Sendikası(Eğitim-Bir-Sen) arasında ekim ayı Kurum İdari Kurulu(KİK) çalışma raporu imzalandı. Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, Eğitim-Bir-Sen genel sekreteri Latif Selvi, Eğitim-Bir-Sen genel başkan yardımcısı Hasan Yalçın Yayla, MEB Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik, MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu ve Eğitim-Bir-Sen hukuk müşaviri Harun Kale arasında imzalanan ve değerlendirilmesinde mutabık kalınan maddeler şöyle gerçekleşti:

 1- MEB'de görevde yükselme, unvan değişikliğiyle ilgili sınavlar asgari düzeyde 2 yılda bir yapılmalıdır. Her yıl veya yılda birden fazla yapılabilmesi de değerlendirilebilir.

 2- 2021 yılı içinde öğretmenlere alan değişikliği hakkı verilip bu hak doğrultusunda takvime işlenmelidir. 2021 yılının bitmesine yaklaşık 50 gün kalmışken bu kararla birlikte aralık ayı başında alan değişikliği duyurusunun yapılması beklenmektedir.

3- Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değiştirilmeli, öğretmenlerin il içi yer değiştirme işlemleri sıraya bağlı olarak atama zamanı beklenilmeden yapılmalıdır. Örneğin Ankara ili Elmadağ ilçesinde bir Türkçe öğretmeni emeklilik, istifa, vefat vb. nedenlerle MEB'den ayrılırsa, ayrıldığı zaman sırada bekleyen ve hizmet puanı en yüksek olan Türkçe öğretmeninin atamasının yapılmasının yolu açılmalı, il içi tayin dönemi beklenmemelidir.

4- MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 40. maddesi yeniden düzenlenmelidir. Bilindiği üzere Danıştay, bu maddeyi kısmi olarak iptal etmişti. İlgili maddede öğretmenlerin ek hizmet puanına ilişkin hükümler bulunuyordu.

 Yukarıdaki dört madde Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün çalışma alanı içerisine girmektedir.

5- MEB'de açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursları(DYK)'nda görev alacak hizmetli ve memurlar için personel sayısı olarak sınırlama getirilmemeli veya yeniden değerlendirme yapılmalıdır.

 Yukarıdaki madde Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün çalışma alanı içerisine girmektedir.

6- 2022 yılının bütçesindeki fazla mesaiyle ilgili (K) cetveline ''Öğretmenevleri ve akşam sanat okulları(ASO)'' eklenmesi için çalışma yapılmalıdır.

7- Ulaşım amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı merkez personeline verilen Ankara Kart bakiyelerininin N Kolay Kart bakiyesine aktarımı sağlanmalıdır. Bu hususta bakanlığın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile mutabık kalması şarttır.

MEB ile EBS Arasında İmzalanan Ekim Ayı KİK Raporu İçin Tıklayınız.pdf

8- MEB'de görev yapan öğretmen unvanlı personel haricindeki diğer personelin müze ve ören yerleri gibi öğretmenlerin ücretsiz giriş yaptığı yerlere ücret ödemeden girmeleri sağlanmalıdır. Bu hususta Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşme yapılması gerekmektedir.

9- MEB'de taşımalı öğrencilerle ilgili olarak; servislerin kontrolünün okul/kurum müdürlüğü veya görevlendirdiği personelle değil kolluk kuvvetleriyle denetlenmesi sağlanmalıdır.

10- 6. dönem toplu sözleşme metnindeki hüküm çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı merkez personelinin çocukları için kreş ve gündüz bakımevleri açılmalıdır.

 Yukarıdaki dört madde Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün çalışma alanı içerisine girmektedir.

11- Salgın döneminde yurtışına görevlendirilen MEB personelinin mağduriyetleri giderilmelidir.

 Yukarıdaki madde Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü'nün çalışma alanı içerisine girmektedir.

OGRETMENMEB.COM / ÖZEL HABER