Norm Fazlası Öğretmen Atama Yönetmelik Maddesi

Norm Fazlası Öğretmen Atama Yönetmelik Maddesi

Norm Kadro (İhtiyaç) Fazlası Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirmeleri Hangi Yönetmeliğe Göre Yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında norm (ihtiyaç) fazlası öğretmenlerin atama ve yer değiştirmeleri ''MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği''nin ''İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri'' başlıklı 53. maddesine göre yapılır.

Ogretmenmeb.com olarak ilgili maddeyi sizlerle paylaşıyoruz:

İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri

MADDE 53

  • (1) Eğitim kurumunun ya da bölümün/eğitim kurumunda uygulanmakta olan mesleki ve teknik eğitim alanının kapanması, program değişikliği, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla ders/alan kaldırılması ya da norm kadro esasları gereğince yapılacak düzenlemeler sonucu öğretmen fazlalığı oluşması hâlinde; eğitim kurumunun ya da bölümün kapatılması veya program değişikliği sonucunda bu eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, yeni eğitim kurumu açılarak öğrencilerin taşınması hâlinde bu eğitim kurumlarına, öğrenci azlığı nedeniyle kapatılan eğitim kurumlarında ya da bölümlerde görevli olanlar ise açık norm kadro bulunması hâlinde öncelikle öğrencilerin taşındığı eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına mazeretleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanır.
  • (2) Bu şekilde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi hâlinde bu durumdaki öğretmenler tercihleri de dikkate alınmak suretiyle öncelikle il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına atanır. İl içinde alanlarında ihtiyaç bulunmayanların atamaları, bulundukları ilde çalışılması gereken süre şartı aranmaksızın tercihleri doğrultusunda yer değiştirme döneminde il dışına yapılabilir; bunlardan zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunanlar, alanlarında ihtiyaç bulunan zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanır.
  • (3) Öğretmenlerden; herhangi bir nedenle istihdam alanı daralanlar ile görevli oldukları eğitim kurumlarında alanlarında norm kadro sayısı azalanlar, hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olan, öğretmenliğe daha sonra başlayan norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanlarının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü esas alınır. Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanır.
  • (4) Genel hayatı etkileyen deprem, sel, yangın ve benzeri doğal afetler nedeniyle olağanüstü durumların oluştuğu yerlerdeki eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, öncelikle bu madde kapsamında bulunan ihtiyaç fazlası öğretmenlerle karşılanır.
  • (5) Bu madde kapsamında il içinde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi durumunda fazlalık, il içinde zamana bağlı olmaksızın yapılacak yer değiştirmelerle giderilir. Bu şekilde yapılacak yer değiştirmeler, duyurusu yapılan eğitim kurumlarına öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Fazla konumdaki öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce resen belirlenir.
  • (6) Dönüştürülen eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, dönüşen eğitim kurumuna öğretmen olarak atanma şartlarını taşıması ve alanlarında norm kadro bulunması hâlinde hizmet puanı üstünlüğüne göre öncelikle bu eğitim kurumlarına atanır.

Ogretmenmeb.com Editör Notu: Norm fazlası öğretmenleri ilgilendiren bu yönetmelik maddesi sabit olsa da, illerde yapılan norm fazlası öğretmen atamalarında uygulama farklılıkları olmaktadır.

Bazı illerde resen atama yapılırken bazı illerde yapılmamaktadır. Genel olarak ekim ayındaki norm güncellemelerinden sonra norm fazlası öğretmen atamaları konusunda duyuruya çıkılmaktadır. Bazı illerde duyuruya çıkma mart ayına kalabilmektedir.

Genelde norm fazlası öğretmenler aynı ilçe içerisinde değerlendirilmektedir. Fakat açık norm bulunmaması durumunda il genelinde de tercih hakkı verilmektedir.

Kısacası norm fazlası öğretmen atamalarında ilden ile değişen uygulamalar olabilmektedir. Norm fazlası olduğunuzda il milli eğitim müdürlüğünüzün yapacağı duyuruyu takip etmenizi öneririz...

OGRETMENMEB.COM  / ÖZEL HABER

Etiketler :