Karantinaya Alınan Sınıfın Öğretmenine Ek Ders Ücreti Ödenir mi?

Karantinaya Alınan Sınıfın Öğretmenine Ek Ders Ücreti Ödenir mi?

Covid-19 sebebiyle karantinaya alınan sınıfta, ilgili öğretmen veya öğretmenlere ek ders ücreti ödemesi yapılabilir mi?

  2021-2022 eğitim öğretim yılı yüz yüze eğitimle açılmıştı. Okulların açılışından bu yana 2 haftalık süreç tamamlandı. Yüz yüze eğitimin ilk haftasında 198 sınıf karantinaya alınmıştı. İkinci haftada bu sayının resmi olmamakla birlikte 500'ü aştığı düşünülüyor.

 Öğrencilerin veya ders öğretmeni/öğretmenlerinin pozitif çıkması durumunda bilindiği üzere sınıf 14 günlük karantinaya alınıyor. Bu süreçte öğretmen/öğretmenler pozitif çıkarsa bu süreçte canlı ders yapmıyor. Bazı illerde pozitif çıkmasa bile öğretmenlere canlı ders yaptırılmıyor. 14 günlük süreçte öğrenciler EBA Tv yoluyla eğitim öğretimlerine devam ediyor.

 Tüm bunlar yaşanırken sınıf karantinadayken ilgili öğretmen veya öğretmenlere ek ders ücreti ödenip ödenmeyeceği akıllara gelen sorulardan bir tanesi oldu. Mevzuatta, ders göreviyle ilgili madde şu şekilde:

 "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller
Madde 2- (1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kuramlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.

 Bu hükme göre sınıfı karantinada olan öğretmenlere üzerlerinde bulunan haftalık ders yükü kadar ek ders ödemesi yapılacak; nöbet, destek eğitim odası, DYK gibi ek ders ödemeleri fiilen katılım gerektirdiğinden yapılmayacaktır. 

OGRETMENMEB.COM / ÖZEL HABER

Etiketler :