2022 EKYS'de Kaç Soru Sorulacak? Sınav Konuları Neler?

2022 EKYS'de Kaç Soru Sorulacak? Sınav Konuları Neler?

20 Mart 2022 tarihinde yapılacak EKYS'de kaç soru sorulacak? 2022 EKYS'nin sınav konuları neler?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022 EKYS (Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı) duyurusu yapıldı. 20 Mart 2022 tarihinde yapılacak EKYS'ye ilişkin bazı detaylar da açıklandı.

20 Mart 2022 tarihinde yapılacak EKYS'de kaç soru sorulacak? 2022 EKYS'nin sınav konuları neler? Detaylar Ogretmenmeb.com'da...

Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:

a) Genel kültür: %20.
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: %10.
c) Değerler eğitimi: %10.
ç) Eğitim ve öğretimde etik: %10.
d) Eğitim bilimleri: %30.
e) Mevzuat (T.C. Anayasası, 5.1.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 1.11.1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 2.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 25.6.2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 10.6.1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Millî Eğitim Bakanlığı başlıklı Onuncu Bölümünde yer alan hükümler): %20. 

OGRETMENMEB.COM / ÖZEL

İlgili Haberler