Yetkili Sendika Memur-Sen'den Görevde Yükselme Sınavı Talebi

Yetkili Sendika Memur-Sen'den Görevde Yükselme Sınavı Talebi

Eğitim Bir Sen, YÖK'e başvuru yaparak üniversiteler için merkezi görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılmasını istedi.

Eğitim-Bir-Sen, YÖK'e başvurarak, 2022 yılı içinde görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavının merkezi olarak gerçekleştirilmesini ve bu amaçla kamu üniversitelerinden talep toplanmasını istedi.

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin "yazılı sınav" başlıklı 12. maddesinde, "Yazılı sınav, kurumlarca yapılabileceği gibi, yükseköğretim kurumlarından birine de yaptırılabilir. Ayrıca, kurumlardan talep edilmesi halinde kurumların yazılı sınavı, Başkanlıkça Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Anadolu Üniversitesine merkezi olarak yaptırılır" hükmü bulunmaktadır.

Bu çerçevede son olarak 2019 yılında merkezi görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavı yapılmış; o tarihten bu yana merkezi bir sınav yapılmadığı için çok sayıda üniversite, bütçe kesintilerinin de etkisiyle getireceği mali yük gözetilerek sınırlı sayıdaki kadro için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarını gerçekleştirmekten imtina etmiştir. Ancak çok sayıdaki üniversite yönetiminin merkezi görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı beklentisinin bulunmasına rağmen koordinasyon eksikliği ve planlama uyumsuzluğu gibi sebeplerle bu yönde resmi bir girişimde bulunulamamıştır.

Diğer yandan, üniversite personelinin de söz konusu sınavların gerçekleştirilmesi ve atamaların sınav sonuçlarına göre yapılması yönünde haklı ve meşru beklentileri bulunmaktadır.


Eğitim Bir Sen'in YÖK'e yaptığı başvuru şu şekilde:

Etiketler :