Seminer Dönemi Toplantıları Online Olmalı

Seminer Dönemi Toplantıları Online Olmalı

Eğitim Gücü Sen Samsun yönetimi tarafından yapılan basın açıklamasında; online yapılacak yaz dönemi seminer çalışmalarında bazı okul müdürlerinin yüz yüze toplantı dayatmasına dikkat çekildi.

Eğitim Gücü Sen Samsun il başkanı Ümit KOYUNCU, seminer döneminin online olacağının haftalar önce duyurulduğuna dikkat çekerek konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

27. Dönem Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut ÖZER, bakanlığı döneminde yıl sonu gerçekleştirilecek yaz seminer çalışmalarının online olacağını duyurmuştu. Sayın ÖZER, 24 Mayıs 2023 tarihinde basına yansıyan açıklamalarında konuya netlik kazandırmış ve 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı yaz dönemi seminerlerinin Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden gerçekleştirileceğini belirtti. Eğitim çalışanlarımız, kendilerini seminer dönemine haftalarca önce duyurusu yapıldığı şeklinde hazırladılar. Ancak bazı eğitim çalışanlarımızdan tarafımıza, okul müdürlerinin özellikle sene sonu toplantısını, online yapılacak seminer döneminde yüzyüze planladıkları yönünde bilgi verilmektedir.

Yapılan açıklamalara ve bir önceki uygulamalara bakılacak olursa, online seminer döneminde yıl sonu toplantıları ve tüm iş ve işlemlerin çevrimiçi gerçekleştirilmesi gerekir. Nitekim; MEB tarafından 12 Haziran 2023 tarihinde il müdürlüklerine gönderilen 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Yıl Sonu İş ve İşlemleri konulu ve MEB Bakanı Sayın Yusuf TEKİN onaylı resmi yazıda; seminer döneminde iş ve işlemlerin, toplantı, kurul vb. çalışmaların online yapılacağı açıkça belirtilmiştir. Resmi yazının 8. Maddesinde “2022-2023 eğitim ve öğretim yılı yaz dönemi mesleki çalışmalarının uzaktan yapılması nedeniyle ilgi (c) Yönerge gereği yılsonunda yapılması gereken toplantı, kurul vb. çalışmaların 19-23 Haziran 2023 tarihleri arasında uzaktan gerçekleştirilmesi, gerekir” denilmektedir.

Tüm bunlardan hareketle, 19-23 Haziran 2023 tarihini kapsayan ve online yapılacağı açıkça belli olan seminer döneminde, eğitim çalışanlarımızın yüzyüze planlamalar dahilinde okula çağrılması hukuksuz bir uygulama olacaktır. Ayrıca ülkemiz resmi yazıları ile online olacağı ilan edilen çalışmaların yüzyüze planlanması, eğitim öğretim çalışmalarında birlik ilkesine ters düşecektir. Seminer çalışmaları ile tüm iş ve işlemler, Bakanlığımızın resmi yazısı kapsamında çevrimiçi planlanmalıdır.