PROJE OKULLARINA ÖĞRETMENLER NEYE GÖRE ATANIYOR?

PROJE OKULLARINA ÖĞRETMENLER NEYE GÖRE ATANIYOR?

Eğitim Gücü Sen Samsun il başkanı Ümit KOYUNCU, proje okulları yönetmeliğindeki son değişiklikler üzerine; proje okullarına öğretmen atama kriterlerine dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:

Geçtiğimiz günlerde proje okullarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirme yönetmeliğinde yapılan değişikliğin yankıları sürüyor. 3 Temmuz-19 Temmuz tarihleri arasında öğrencilerimiz LGS Sınav sonuçları ve okul puanına göre lise tercihinde bulunacak. Öğrencilerimiz nitelikli okullara yerleşebilmek için gece gündüz çalışıp, aileleriyle her türlü fedakarlığı yaparak bir sınava girdiler. Bu sınav sonucuna göre geleceklerini şekillendirecek bir okula yerleşmeye çalışacaklar. Öğrencilerimizin LGS Sınavı yüzdelik dilimine göre tercih edebileceği okullardan biri de özel program ve proje uygulayan okullar olacak. Öğrencilerimiz bu okullara yüzdelik dilimlerine göre puan üstünlüğü ile yerleşiyorlar, peki bu okullarımızda çalışan idareci ve öğretmenlerimiz nasıl seçiliyor?

Puan üstünlüğü esası ile özel program ve proje uygulayan okullara yerleşen, belki de ülkenin geleceğini belirleyecek öğrencileri geleceğe hazırlayacak öğretmenler de ne gibi özellikler aranmaktadır? Bu okullara öğretmenlerimiz, ilan edilen tarihlerde tercih yaparak atanmakta ve yöneticiler görevlendirilmektedir. Hal böyle olunca bu okullara öğretmen atama ve yönetici görevlendirme kriterleri sorgulanıyor. Aksi taktirde yetkili sendika, üyelerine bu kadroları dağıtarak Toplu Sözleşme Masalarında ağırlık koyamamasının bedelini mi ödüyor? Bu şekilde üyelerini mi avutuyor? Herhangi bir atama ve görevlendirme kriteri olmaması, kafalarda soru işareti bırakıyor. Biz kurumlarımızın yıpratılmasından da kurumlarımıza karşı güvenin sarsılmasından da taraf olmayız. O nedenle proje okullarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirmelerinin, belirli kriterlerle ve belli bir planla şeffaf olmasını talep ediyoruz.

 Proje okulları kavramı maalesef son dönemlerin en kompleks, sömürülen olayı halini almaya başladı. Bu durum, başarılı öğrencilerimizin geleceğine zarar vermeye başlamıştır.

Biz kamuoyu önünde ilgili yetkililere soralım:
• Özel program ve proje uygulanan okullara atanacak öğretmenlerin kıdem ve hizmet süresi dikkate alınacak mı, alınmayacak mı?
• Görev süreleri neye ve kime göre uzatılacak?
• Tercih yapan öğretmenler arasında liyakat nasıl sağlanacak?
• Öğretmenlerimizin atanmasında veya görev süresinin uzatılmasında tercihleri etkili olacak mı?
• Sendikal tercih bu okullarda öğretmen ve idareci olmak için bir kriter midir?
• Bu okullarda öğretmenler ve yöneticiler atanırken hizmetin gereklerini hangi kriterler karşılayacak?
• Hukuka ve evrensel insan haklarına uygun objektif, somut kriterler bu atamaların daha adil olmasını sağlamaz mı?

Geçmişte öğretmenler de sınava girip puan üstünlüğüne göre atanmaktaydı ve bu da değerlendirmede bir objektiflik sağlamaktaydı. Ama bu mevcut düzende merkezdeki nitelikli okullara kıyasıya atama mücadelesi verilirken, daha kırsaldaki nitelikli okullar idareci öğretmen bulunamayabiliyor. Ya sınav getirilmeli ya da yönetmelikte daha objektif, somut seçim kriterleri tanımlanmalı veya normal okullara atama nasıl yapılıyorsa, proje okullarına da o şekilde öğretmen alınmalıdır. Okullarımız, belli bir grubun çalışma alanı olmamalıdır, sendikalar bu güzide okullarımızı kendi üyeleri için bir görev yeri olarak görmemelidir.