ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLER PATRON İNSAFINA TERKEDİLMEMELİDİR

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLER PATRON İNSAFINA TERKEDİLMEMELİDİR

Bugün özel okul öğretmenleri, kısa süreli sözleşmelerle, mobbingle, esnek çalışma saatleriyle, açlık sınırının altında ücretlerle, güvencesiz çalıştırılmaya mahkum edilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre 13.501 özel okulda 162.215 öğretmen görev yapmaktadır. Emek sömürüsünün yoğun olarak yaşandığı özel okullarda çalışan on binlerce öğretmen çok düşük ücretlerle ve özlük haklarına saygı gösterilmeksizin çalıştırılmaktadır. Kısa sürelerle oluşturulan iş sözleşmeleriyle kıdem tazminatları gasp edilmektedir. Yaşadıkları zorluklara karşın öğrencilerini yetiştirmek için heyecanla görev yapan, çocuklarımızı ve geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin iş güvencesi, çalıştıkları özel okullarda, okul sahiplerinin iki dudağı arasındadır.

Özel okul sahipleri, artan enflasyondan mağdur olduklarını ve çalışanlara ödedikleri ücretin çok yüksek olduğunu savunurken “masraf” olarak gördükleri öğretmenlerin büyük çoğunluğu asgari ücretin altında verilen maaş ile geçinmeye çalışmaktadır. Birçok kurum vergi indiriminden faydalanmak için öğretmenleri asgari ücret üzerinden çalıştırıp bankaya yatan paranın bir kısmını elden geri istemekte ve kabul etmeyenleri işten çıkartmakla tehdit etmektedir. 

Özel okul öğretmenlerinin Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda unutulmuş olması bu meslektaşlarımızın piyasacı eğitim anlayışı içerisinde ucuz iş gücü olarak görüldüklerinin de bir kanıtı olmuştur.

Yüzbinlerce öğrencinin eğitim gördüğü özel eğitim kurumlarının çok büyük bölümünde öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının reva görülen kuralsız ve iş güvencesiz çalışma, günümüzde ne yazık ki bir insanlık dramına dönüşmeye başlamıştır.

Laik, demokratik, bilimsel ve kamusal eğitimi savunan Eğitim-İş olarak özel okulların kamulaştırılıp, öğretmenlerinin kadrolu hale getirilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Ataması yapılmayan öğretmenlerin atamaları yapılarak öğrenci başına düşen öğretmen sayısı artırılmalı, öğretmenlere ve eğitim emekçilerine insan onuruna yaraşır ekonomik ve sosyal hakları verilmelidir. Bu sağlanıncaya kadar, özel okul öğretmenlerinin yaşadıkları ekonomik sorunları, güvencesiz çalışma ortamlarını, uğradıkları haksızlıkları dile getirmeye devam edeceğiz. Atatürk'ün dünyanın en önemli mesleği dediği öğretmenlik ve gelecek nesilleri emanet ettiği öğretmenlere, böylesi bir haksızlık yaşatılmamalıdır.

EĞİTİM-İŞ MERKEZ YÖNETİM KURULU