Öğretmen Maaşı Asgari Ücretin Altına Düştü

Öğretmen Maaşı Asgari Ücretin Altına Düştü

Asgari ücrete gelen zam açıklandı.

Öğretmen maaşı, 11.400 TL olan asgari ücretin altında kalmıştır.
Asgari ücret, ülke şartlarında yaşanabilecek, hayatta kalınabilecek en düşük ücret olarak belirlenir. Başka ülkelerde toplam gelir sahiplerine göre asgari ücretle çalışan oranı çok düşüktür. Almanya'da asgari ücretli çalışan işçi oranı sadece %4 iken en düşük memur aylık geliri asgari ücretin 4 katıdır
Ülkemizde ise asgari ücretle çalışan işçi oranı %70-80'lerdedir. Bugün gelinen noktada asgari ücret birçok memurun aldığı maaşın üzerine çıkmıştır.
Maalesef memur maaşları bu noktaya yetkili memur sendikalarının, öğretmen ve memurları masada, gerçek mücadeleleri yapmayarak ve memur ve öğretmenlerin haklarını savunmayarak koşulsuz kabulle yüzde üç buçuk, yüzde beşlere imza atmaları ile bu durumlara düşmüştür.
Paylaştığımız bordro Urfa gibi zor bölgede çalışan bir öğretmen arkadaşımıza ait.
Taban aylığı sadece 6.700 TL ile asgari ücretin yarısıdır. Ek ödemelerle eline geçen tüm gelir sadece 11.300 TL'dir.
Öğretmenler artık huzursuz.
Öğretmenler artık mutsuz.
Eğitim çalışanları artık açlık sınırında, gelirleriyle kiralarını dahi ödeyemeyecek durumdalar.
Eğitim Gücü Sendikası olarak kurulduğumuzdan sonraki ilk toplu sözleşme dönemi, temmuz ayında yetkili sendikalarla hükümetin masada görüşmelerini özellikle takip edeceğiz. Bu dönemde gerekirse yasal tüm sendikal eylemlerimizle öğretmen ve memur maaşlarının mayıs ayı belirlemesi olan en az yoksulluk sınırı 34 bin lira talep ediyoruz. Bunun altında bir rakamı ne hükümetten ne onun yandaşı memur sendikalarından asla kabul etmiyoruz

EĞİTİM GÜCÜ SEN