Normlar Güncellenerek 2. İl Dışı Atama Yapılmalıdır

Normlar Güncellenerek 2. İl Dışı Atama Yapılmalıdır

Eğitim Gücü Sen: ''Normların Güncellenerek İkinci Bir İl Dışı Müracaatının Açılmasını Ve İl İçi Yer Değişikliğinde" Sıra Tayin "Uygulamasını Talep Ettik''

Millî Eğitim Bakanlığı, her yıl öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği yayımlamaktadır. Öğretmenler tarafından; sendikamıza, il içi ve il dışı atamalara dair bazı mağduriyetlerin oluştuğu ve mağduriyetin çözümlenmesi yönünde haklı talepler gelmektedir.

Atama sürecinde il dışı il içi atamalarda yeteri kadar norm açılmadığı için mağduriyetler doğmuş, bu da öğretmenler arasında huzursuzluğa sebep olmuştur.  Bakanlığın; emeklilik başvurusunda bulunan personelin ve idarecilik başvurusunda bulunan personelin işlemlerini ivedilikle tamamlayarak çeşitli nedenlerle boşalan normları güncellemesi ve güncelleme doğrultusunda il dışı öğretmen atamaları için yeni bir müracaat alarak ikinci bir il dışı atamanın yapılması; norm güncellemeleri yapılırken il dışı atamalarda zorunlu hizmetini bitiren, çalıştığı bölgeler itibarıyla yüksek puanlar biriktiren ancak norm açılmadığı için yer değişikliği yapamayan, bundan ötürü mağdur olan öğretmenlerin mağduriyetinin giderilmesi hususunun da dikkate alınması oluşabilecek  her türlü mağduriyeti gidereceği kanaatindeyiz.

Bununla birlikte il içi atamalar için müracaatların güncellenerek il ve ilçe normlarında bulunan öğretmen atamalarının da hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılması ve  Bakanlığımızın geçmiş yılarda uygulamış olduğu “İl İçi Sıra Tayin” uygulanarak çeşitli nedenlerle boşalan normların 30 Eylül tarihine kadar yapılacak atamalarla tamamlanması yüksek puana sahip olup yıllarca merkeze uzak yerlerde çalışan öğretmenlerin merkezi yerlere gelme hakkını koruduğu gibi, öğretmenlerin hakkaniyet yönünde Bakanlığa bakışını olumlu yönde etkileyecektir. Diğer taraftan, ücretli öğretmenlik sorununa da çözüm getirecektir. İlgili konu da gerekli çalışmanın yapılması talep ettik.

EĞİTİM GÜCÜ SEN