Memur Emeklilerinin Düşük Maaş Sorunu Çözüm Bekliyor

Memur Emeklilerinin Düşük Maaş Sorunu Çözüm Bekliyor

Türkiye Kamu-Sen: ''Tazminat Yansıtma Oranlarının Yükseltilmesi İçin Cumhurbaşkanlığına Dilekçe Gönderdik''

Türkiye Kamu-Sen'den yapılan açıklama:

Dilekçede ek göstergesi 3600’ün altında kalan kamu çalışanlarının tazminat yansıtma oranlarının 3600 ek gösterge alanlarla aynı orana (%145) çıkarılması ve TBMM’nin açılmasıyla birlikte 1. Dereceye gelmiş tüm kamu görevlilerinin ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi talebi yer aldı.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Vekili ve Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney imzası ile gönderdiğimiz dilekçede memur emeklilerinin yaşadığı sorunlara dikkat çektik. 

Dilekçede, özellikle memurların çalışırken aldıkları maaşla emekli maaşları arasında büyük bir uçurum olduğu ve bu nedenle memurların emekli olmaktan imtina ettiği gerçeğinden yola çıkarak memur emeklilerinin maaşlarının yükseltilmesi gerektiğini ifade ettik. 

Emekli aylığı alt sınırının 5500 TL’den 7500 TL’ye çıkarılmasının olumlu yanları olmasına rağmen yıllarca kamuda hizmet üretmiş olan memurlarımızın emekli maaşlarının hesaplamasındaki adaletsizlik nedeniyle en düşük emekli aylığı alan kesimlerden birisi haline geldiğini hatırlattık. 

Bununla birlikte geçtiğimiz Temmuz ayında bazı unvanlardaki kamu görevlilerinin ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesine rağmen aynı eğitim durumu ve benzer görevleri ifa eden kamu çalışanlarının bir kısmının ek gösterge rakamlarının 3600’ün altında kaldığını belirttik.

Ek göstergelerin düzenlenmesine ilişkin olarak çıkarılan 7417 sayılı kanunla Cumhurbaşkanına özel hizmet tazminatı yansıtma oranlarının değiştirilmesi yetkisinin verildiği göz önünde bulundurulduğunda kısa vadede en etkili çözümün Cumhurbaşkanının bu yetkiyi kullanarak ek göstergesi 3600’ün altında kalan kamu çalışanlarının tazminat yansıtma oranlarını %145’e yükseltip ek göstergesi 3600 olanlarla eşitlemesi olduğunu vurguladık. 

Dilekçemizde, “Kamu görevlilerinin emeklilik haklarındaki bu adaletsizliğin giderilmesi ve kamu görevlilerinin emekli maaşlarına yansıtılacak tazminat oranlarının makul ölçülere çekilmesi, kamu görevlilerinin yıllardan beri yaşadığı sorunları çözüme kavuşturacaktır. Ortaya çıkan bu adaletsizliğin giderilmesi, gerek Anayasanın 2. maddesinde vurgulanan “Sosyal Devlet” gerekse 10. maddesinde belirtilen “Kanun Önünde Eşitlik” ilkelerinin hayata geçirilmesi açısından da bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır” dedik.  

Talip Geylan: Memur Emeklilerinin Düşük Maaş Sorunu Çözüm Bekliyor

Cumhurbaşkanlığına gönderdiğimiz dilekçeye ilişkin bir değerlendirme yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Vekili ve Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan; 

“Aileleri ile birlikte 5 milyon vatandaşımız Cumhurbaşkanımızdan gelecek müjdeli bir haber beklemektedir. 3600 ek gösterge konusunda yaşanan adaletsizliğin giderilmesi için gönderdiğimiz dilekçede yaşanan mağduriyeti bir kez daha ortaya koyduk.

Memurlarımız emeklilikte büyük sorunlar yaşıyor. Yapılan son düzenlemelerle birlikte memurlar en düşük emekli aylığı alan kesimlerden biri haline geldi. Zaten yıllardan beri çalışırken aldıkları maaşla emekli maaşları arasında neredeyse yarı yarıya fark varken şimdi de diğer sosyal güvenlik iştirakçileri arasında en mağdur kesimlerden biri haline geldiler. 

3600 ek gösterge düzenlemesinden büyük beklentileri olan memurlarımızdan yaklaşık 500 bini bu düzenlemenin dışında kaldı. Bu çerçevede 750 bin dolayında da emeklimiz bulunuyor. Bu emeklilerimiz yoksulluk sınırının oldukça altında maaş alıyor, üstelik ödedikleri prim miktarı ve prim gün sayıları ile orantısız bir biçimde düşük maaş alıyorlar. 

Bu sorunun bir an önce çözüme kavuşturulması gerekiyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında çıkarılan 7417 sayılı kanun Cumhurbaşkanına bu konuda bir düzenleme yapma yetkisini tanımış. Biz de buradan hareketle en kısa sürede Cumhurbaşkanımızın kararıyla ek göstergesi 3600’ün altında olan memur emeklilerimizin sorunlarının çözülebileceği gerçeğinden hareket ederek talebimizi Cumhurbaşkanımıza ilettik.

Bu doğrultuda, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ve yayınlanacak Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle ek göstergeleri 3600’ün altında belirlenmiş kamu görevlilerinin özel hizmet tazminatı yansıtma oranlarının yükseltilmesi, TBMM’nin açılmasıyla da 1. dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarının ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi, kamu görevlilerinin çalışırken elde ettiği ücret ile emekli olduğu zaman alacağı maaş arasındaki uçurumu kapatacak, emekli ikramiyelerini de aynı ölçüde artıracak, yaklaşık 500 bin çalışan, 750 bin emekli olmak üzere toplam 1 milyon 250 bin kamu görevlisi, aileleriyle birlikte 5 milyon vatandaşımızı yoksulluk sınırında yaşamaktan kurtaracaktır. 

Anayasanın eşitlik ve adalet ilkeleri dikkate alındığında memurlarımızın emeklilik sorunlarının bir an önce çözülmesi bir gereklilik olarak karşımızda duruyor. Aileleriyle birlikte 5 milyon vatandaşımız bu konuda bir müjde bekliyor” dedi.