MEB ŞUBE MÜDÜRÜ ROTASYON KILAVUZU YAYINLANMALIDIR

MEB ŞUBE MÜDÜRÜ ROTASYON KILAVUZU YAYINLANMALIDIR

MEB Taşra Teşkilatında görev yapan; İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İlçe Millî Eğitim Müdürleri ve Şube Müdürlerinin bölge hizmetine bağlı ve isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri; Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde her hangi bir aksamaya mahal verilmeden uygulanmalıdır.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İlçe Millî Eğitim Müdürleri ve Şube Müdürlerinin 2023 Yılı Yer Değiştirme Kılavuzu bir an evvel yayınlanarak bölge hizmetini tamamlayan MEB Taşra Teşkilatı eğitim yöneticilerinin, diğer hizmet bölgelerine tayin olma talepleri göz ardı edilmemeli ve talepleri karşılanmalıdır.

Liyakat-Sen Genel Merkezi