Eğitim Gücü Sen'in Psikolojik Danışman/ Rehber Öğretmenler Adına Yaptığı O Talep Karşılık Buldu

Eğitim Gücü Sen'in Psikolojik Danışman/ Rehber Öğretmenler Adına Yaptığı O Talep Karşılık Buldu

Psikolojik Danışman/ Rehber Öğretmenlerin Halk Eğitim Merkezi Üzerinden Kurs Açmalarına Engel Olan Görüş Yazısının Düzeltilmesi Yönünde Eğitim Gücü Sen Talebi Karşılık Buldu.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası, Psikolojik Danışman/ Rehber Öğretmenlerin halk eğitim merkezleri üzerinden kurs açmalarına engel olan görüş yazısına itiraz etmiş, bakanlıkla görüşmüştü. Eğitim gücü Sen tarafından yapılan itiraz üzerine; ülke genelinde bağımlılıkla mücadele, psikososyal eğitimler ve aile eğitimlerini yapılamaz hale getiren MEB Personel Genel Müdürlüğü daire başkanının atmış olduğu hatalı görüş yazısı düzeltildi. 

Konuyla ilgili olarak Eğitim gücü Sen tarafından basına verilen açıklama şu şekilde: 

“Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda görev yapan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlara Halk Eğitim Merkezlerinde açılan kurslarda görev verilip verilemeyeceği ve bu görevlerine bağlı olarak ek ders ödenip ödenemeyeceği ile ilgili Personel Genel Müdürlüğünün Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne  gönderdiği 02.05.2023 tarihli ilgi yazıda Talim Terbiye Kurulu Kararlarının 8. Maddesine atıfta bulunarak  "Psikolojik Danışmanların fiilen derse girmelerinin söz konusu olmadığı bu nedenle Halk Eğitim merkezlerinde açılan kurslarda ders görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir." hükmüne yer verilmişti. Bunun üzerine sendikamız tarafından 08.05.2023 tarihli resmi yazı ile söz konusu hatalı görüş yazısının mevzuata uygun şekilde düzenlenmesi ve mağduriyetin giderilmesi hususunda talebimiz MEB'e iletildi. Bunun üzerine MEB Personel Genel Müdürlüğü daire başkanının atmış olduğu hatalı görüş yazısı düzeltildi. 
Söz konusu görüş yazısında Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce uygun görülen eğitim etkinliklerinde, kendileri için asıl görev yerleri bakımından belirlenmiş olan çalışma saatleri dışında olmak üzere halk eğitim merkezlerinde haftada 10 saate kadar daha eğitim görevi almalarının ve fiilen yerine getirdikleri bu görevleri karşılığında ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün olabileceği değerlendirilerek hatalı görüş yazısı uygulamadan kaldırıldı.

Konuyla ilgili olarak hatalı görüş yazısına istinaden mağdur olan öğretmen, rehber öğretmen/psikolojik danışmanların en kısa zamanda mağduriyetlerinin geriye dönük olarak düzeltilmesi sağlamalıdır.”