Eğitim-Bir-Sen: Ders çizelgesinde yapılan değişikliklerin uygulanması ertelensin

Eğitim-Bir-Sen: Ders çizelgesinde yapılan değişikliklerin uygulanması ertelensin

Eğitim-Bir-Sen'den yapılan açıklama:

Eğitim-Bir-Sen olarak Millî Eğitim Bakanlığı’na başvurarak, ortaöğretim kurumlarının haftalık ders çizelgeleri değişikliğinin 2023-2024 eğitim-öğretim yılında uygulanmaması, bir sonraki eğitim-öğretim yılına ertelenmesi hususunda düzenleme yapılmasını talep ettik.

Ağustos 2023 Ek Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan değişiklikle, ortaöğretim kurumlarının haftalık ders çizelgelerinin değiştirildiği, seçmeli derslerin üç ana grup altında düzenlenerek yeni dersler ihdas edildiği görülmüştür. Söz konusu derslerin 2023-2024 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Ancak Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri gereğince ders seçimleri Aralık ayında eğitim kurumları müdürlüklerince duyurulmakta, öğrenciler ise Aralık ve Ocak ayları içinde ders seçimlerini yapmaktadır.

Bu durumda, öğretmenlerin yer değişikliği ve atama işlemlerinin eğitim-öğretim yılının başlangıcı itibarıyla sonuçlanmış olacağı da dikkate alındığında, eğitim kurumu müdürlüklerinin, yeni ihdas edilen veya değiştirilen seçmeli dersler ile mevcut branş normlarının birbirine uyumsuzluğu gibi bir sorunla karşı karşıya kalabilecekleri görülmektedir. Bunun yanı sıra, eğitim kurumu müdürlüklerinin norm kadro içindeki öğretmenlerin haftalık ders yüklerinin tespitinde de benzer bir sorun yaşanması muhtemeldir.

Öte yandan, yeni ihdas edilen derslerin öğretim programlarının belirlenip belirlenmediği yönünde bir belirsizliğin bulunduğu görülmektedir. Bu programlar doğrultusunda dersleri okutacak ilgili branş öğretmenleri yeni derslerin öğretim programları konusunda hizmet içi eğitim alamadıkları gibi, söz konusu derslerin ders kitaplarının da henüz hazır olmadığı aşikardır.

Bu nedenle, ortaöğretim kurumlarının haftalık ders çizelgeleri değişikliği 2023-2024 eğitim-öğretim yılında uygulanmamalı, bir sonraki eğitim-öğretim yılına ertelenmelidir.