Öğretmenin okul dışı ofiste çalışması suç mu? Öğretmen Sanal Ofis açabilir mi?

Öğretmenin okul dışı ofiste çalışması suç mu? Öğretmen Sanal Ofis açabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan bir öğretmen okul dışında farklı bir işte çalışabilir mi? Öğretmenin ofiste çalışması ya da yasal olarak sanal ofis açması mümkün mü? İşte merak edilenler

Öğretmenlerin ek iş olarak farklı bir iş yapması kanunlar tarafından nasıl karşılanıyor? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 28. maddesi bu konuya açıklık getiriyor. Öğretmen mesleği dışında farklı bir işte çalışabilir mi? merak edenler için kanun şöyle söylüyor:

“Memurlar, ticaret ya da farklı bir kazanç getirici faaliyetlerde bulunamaz. Mesleki faaliyette ya da serbest meslek icrasında bulunmak amaçlı ofis, muayene, büro ve benzeri yerler açamaz. Özel hukuk tüzel kişileri, gerçek kişiler veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde ya da vakıfta çalışamaz.”

Öğretmen mesleği dışında ek iş yapar ve fark edilirse ne olur?

Ek iş yapan bir devlet memuru yasalar bakımından belirtilen hukuki kurallara aykırı davranmıştır. Bu sebeple disiplin cezası alır. Ceza genellikle kınama, uyarı, kademe ilerlemesine durdurulması gibi hafif ve bazı durumlarda ağır disiplin cezalarını da barındırabilir.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren bir öğretmen ancak yine bakanlığa bağlı olarak eğitim veren okullarda, özel kolejlerde, özel dershanelerde ya da Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalışabilir. Serbest meslek sahipleri girişimciler, uzaktan çalışanlar, global şirketler ya da e-ticaret yapan firmalar sanal ofis kullanabilir.

Sanal ofis uygulaması tamamen yasaldır. Türk Ticaret Kanunu'na bağlı olarak hizmet verir. Ancak kanunlarda yer verilen bilgiye göre öğretmen kollektif şirketlere ortak olamaz. Büro, ofis ya da muayene açamaz..