Milli Eğitimde Akademi Disiplini! Askeri kışla mı eğitim kurumu mu?

Milli Eğitimde Akademi Disiplini! Askeri kışla mı eğitim kurumu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik mesleği kanun teklifi metninde Milli Eğitim Akademisinin de geçerli olacak Disiplin cezaları ile ilgili 13 maddelik hükme yer verdi. İşte o disiplin cezaları

Milli Eğitim Akademisinde eğitim görmeye devam ederken disiplin cezaları ile bu cezalara karşılık gelen fiil ve davranışların neler olacağı tek tek açıklandı. Ders, sınav uygulama ve diğer eğitim öğretim ortamlarında yürütülen çalışmalarda düzeni bozarak bu çalışmalara geç gelenler veya erken ayrılmayı alışkanlık haline getirenlere kınama cezası verilecek.

Sınavlarda kopya çekmeye teşebbüs edenlere ve hazırlık eğitimine mazeretsiz olarak toplam iki gün katılmayanlar içinde aynı ceza verilecek.

İşte akademi de kınama cezası verilecek o kişiler:

  • Akademinin sunduğu imkanlardan hakkı olmaksızın yararlanmaya çalışmak

  • Akademik personeli ya da öğretmen adayını kaba ya da yaralayıcı sözlerle rencide etmek

  • Akademinin düzen ve işleyişini olumsuz olarak etkileyecek davranışlarda bulunmak

  • Akademide yürütülen eğitim faaliyetlerine ilişkin ses ya da görüntüleri ilgili mevzuatında belirlenmiş unsurlar dışında paylaşmak

Akademi'de Hangi Hallerde Ödeme Kesintisi Olacak?

  • Akademi yetkililerince listelen bilgileri kasıtlı olarak eksik ya da gerçeğe aykırı olarak bildirmek

  • Akademiye ait alanlarda alkollü içki içmek

  • Akademiye sarhoş gelmek

  • Hazırlık eğitimine mazeretsiz toplam 4 gün katılmamak

  • Akademi personelini ya da öğretmen adayını tehdit etmek

  • Planlı olarak kopya çekmek veya çektirmek

Öğretmen Meb / ÖZEL HABER