Sözleşmeli öğretmenlik mülakat soruları 2023

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat soruları 2023

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat soruları 2023. Öğretmen atamaları sözlü sınav soruları.

MEB tarafından 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak. Ön başvurular alındı. Sözlü sınav yerleri açıklandı. Mülakatlar 7-16 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak. Ogretmenmeb.com olarak sözlü sınava girecek adaylara fikir vermesi açısından daha önce çıkmış mülakat sorularını sizlerle paylaşıyoruz.

İşte sözleşmeli öğretmenlik mülakat soruları 2023:

1) Corollun sebat - sabır ilkesini açıklayınız.

2) Mevlana'nın "Ya Olduğun Gibi Görün Ya Göründüğün Gibi Ol" cümlesini açıklayınız.

3) Okulda çoklu zeka kuramına göre plan hazırlayan öğretmen hangi materyalleri kullanır?

4) Ekonomiklil ilkesi tanımı nedir?

5)Dersinize karşı olumsuz tutum ve davranış içinde olan bir öğrenciyi nasıl kazanırsınız?

6) Bilgisayar destekli öğretimin klasik eğitime göre avantajı ve dezavantajları nelerdir?

7) İstanbul bits borsasının 2013 öncesindeki adı nedir?

8) Algoritmik kodlamada kodlama rakamları nelerdir? (0-1)

9) Hazine ve Maliye Bakanı Kimdir? (Lütfi Elvan)

10) İşitsel materyalleri sınıfta nasıl kullanabilirsiniz?

11) Bloom Taksonomisini açıklayınız?

12) Öğretmen öğrenci ilişkisi nasıl olmalıdır?

13) Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri Müzik dalında kim ödül aldı?

14) Akıllı tahta ve projeksiyonun farkları nelerdir?

15) Sınıfta kalmayı gerektiren durumları nelerdir?

16) Iraksak düşünce tanımı nedir?

17) TİMS temel amaçları nelerdir?

18) Öğretmenlik mesleğini diğer meslek gruplarından ayıran temel özellikleri nelerdir?

19) Derslerde kullanacağınız öğretim materyallerinden örnek veriniz?

20) Dersine ilk defa girdiğiniz bir sınıfta yaklaşımlarınız nasıl olur?

21) Otokratik öğretmen nedir?

22) Sınıf tekrarı yapılmalı mı? 

23) Olumlu öğretmen tutumunu açıklayınız?

24) Akıllı tahtanın avantajları nelerdir?

25) Teknolojinin faydaları ve zararları nelerdir?

26) İşbirlikili öğrenme özelliklerini sayısınız?

27) Cumhurbaşkanı vefa ödülü kime verildi?

28) Öğretmenin çocuğa suçlayıcı konuşmasının çocukta bırakacağı etki?

29) Çocuklarda telefon kullanımını azaltmak için neler yapılabiliri?

30) Öğretmenin dış görünüşünün önemi nedir?

31) Ders açısından hangi teknolojik aletler daha önemlidir?

32) Sözel - Dlsel zekanın tanımı?

33) Görsel zekayı açıklayınız?

34) Dışlanmş öğrenciyi sınıfa nasıl dahil edersiniz?

35) Cep telefonun olumsuz etkileri nelrdir?

36) Birleşmiş Milletlerdeki Türk diplomat kimdir?

37) Araştırma inceleme maddeleri verilip hangileri yer değitirilmelidir?

38) Yaratıcı Düşünme becerisinin tanımı verilmiş bu hangi düşünme tipinin tanımıdır?

39) Siber zorbalık nedir? Engellemek için neler yapılır?

40) Kalabalık sınıflarda öğretmene dşen görevler nelerdir?

41) Matematiksel - Mantıksal düşünmenin tanımı verilip ne olduğu sorulmuş?

42) Cumhurbaşkanlığı ödüllerinden Sosyal Bilimler ödülü kime verilmiştir?

43) Sunuş yolu ile öğretim yönteminin tanımı

44) Hacı Bayram Veli üniversitesi nerede bulunmaktadır.

45) Wifi eğitime katkıları nedir)

46) Suça karışmış öğrenciyi nasıl kazanırsınız?

47) Okula devamsızlık yapan öğrenci için neler yapılabilir?

48) Devam zorunluluğu neden önemlidir

49) Kapadokya hangi volkaanik dağların patlaması sonucu oluşmuştur?

50) Öğretmen duygularından arınamaz. Bu cümleyi yorumlayınız.

51) Öğrencinin derste telefon kullanması ne gibi olumsuz sonuçlar doğurur?

52) Merkez Bankası Başakanı nedir?

53) Türk temel felsefesinin 2 ilkesini söyleyiniz.

54) Diplomat nedir?

55) Tevhidi Tedrisat  aknunun tanımı verilip hangi kanun olduğu sorulmuş.

56) Münazara nedir?

57) En çok Oscar alan film hangisidir?

58) Doğru yanlış testlerinde güvenirlik neden düşüktür?

59) TRT genel müdürü kimdir?

60) Hologramın faydaları nelerdir?

61) Okul içerisinde bütün öğretmenlerin ortak tutum içerisinde olmasının öğrencilere etkileri nelerdir?

62) Öğretimde teknoloji kullanımda hangi noktada vazgeçersiniz?

63) Nobel ödülü almış Türkler kimlerdir?

64) Sınıf ortamında yüz yüze ve çevrimiçi tartışma yapmanın ne gibi faydası olur?

65) E kitap uygulamasının yararları nelerdr?

66) Dersten önce plan yapmanın faydası nelerdi?

67) Milli saraylar idaresi başkanlığı devletin hangi kurumuna bağlıdır?

68) Hangisi öğrenilmiş davranıştır? (Kütüphanede sessiz olma - Yangında alarma basma - ses duyunca ikilme - sıcak bir şeye dokununca elini çekme)

69) 70 puanla geçilen bir sınavda 70 nedir?

70) Türkiye'nin planına göre aya ilk ayak basma tarihi ne zamandır? (2023)

71) Kurum içi ve kurum dışı iletişimin önemi nedir?

72) Blog nedir? Dersinizde nasıl kullanırsınız?

73) Milli Eğitimin Temel ilkelerinden iki tane söyleyiniz.

74) TRT nin yeni sloganı " Özü sözü insan" sözünün anlamı nedir?

75) Teknolojiyi kullanarak çocukların üst düzey becerilerini nasıl geliştirirsiniz?

76) Türkiye'nin kullandğı covid aşıları nelerdir?

77) Yabancı dili çeviren kulaklıklar eğitime katkı sağlar mı?

78) Mause yerine sesli komut dokunmatik veya kalem kulanımın avantajları nelerdir?

79) Yaparak yaşayarak öğrenmenin avantajları nelerdir?

80) Kemal Sunal ve Şener Şen'in birlikte rol aldığı 2 filmi söyleyiniz.

81) Otobiyografinin tanımı verilip ne olduğu sorulmuş?

82) TRT'nin Avrasya da yayın yaptığı kanal hangisidir?

83) Öğretmen neden kanun yönetmelik  bilmelidir?

84) Neden teknolojiye dayalı öğretim yapılmalıdır?

85) Türkiye Uzay Ajansı Başkanı kimdir?

86) Sosyometrinin tanımı verilip ne olduğu sorulmuş.

87) 3 4 5 boyutlu cisimler eğitime entegre edilebilir mi?

88) Yüzüklerin Efendisi'nin yönetmeninin ismi verilmiş hangi film olduğu sorulmuş?

89) J.K. Rowling'in yazdığı içinde fantastik büyülerin olduğu kitap hangisidir? (Harry Potter)

90) Sanal ortamda öğrencilerin üst düzey becerilerini nasıl geliştirirsiniz?

91) Bütünleştirilmiş sınıf modeli nedir?

92) Sınıf dışı etkinliklerde ne gibi sorunlar yaşayabilirsiniz?

93) Akademik baskı ve ailesinden şiddet gören öğrenciniz için neler yapabilirsiniz?

94) Öğrenciyi tanımak öğretmen için ne gibi yarar sağlar?

95) Okul kurallarının belli bir çerçevede oluşturulmaması ne gibi sorunlara yol açar?

96) Ders sırasında hayattan örnekler vermek dersinizi nasıl etkiler?

97) En çok covid aşısı nereden alındı?

98) Olumsuz tutumlarıolan bir öğretmenin öğrencide oluşturacağı davranış sorunları nelerdir?

99) Önleyici Model tanımı verilmiş nedir diye sorulmuş.

100) Uzaktan Eğitimin tanımı verilip nedir diye sorulmuş.

1-“Akıl yaşta değil baştadır. Aklı başa yaş getirir.” sözünü açıklayınız. 2-“Altın eli bıçak kesmez.” sözünü açıklayınız. 3-“Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim.” sözünü açıklayınız. 4-“Ben atomu parçalayarak iyi bir şey yaptım ama insanlar bunu kötüye kullanıyor.” sözünü açıklayınız. 5-“Bir nesil bir neslin devamıdır.” sözünü açıklayınız. 6-“Bir ülkenin iyi ahlak ile yönetildiğini o ülkenin müziğinden anlarsınız.” sözünü açıklayınız. 7-“Birine 40 kere deli dersen deli olur.” sözünü açıklayınız. 8-“Çocuk donmamış betona benzer. Üzerine ne düşerse izi kalır.” sözünü açıklayınız. 9-“Çok işte çırak olacağına bir işte usta ol.” sözünü açıklayınız. 10-“Denize testiyi daldırsan aldığı kadar alır, gerisi kalır.” sözünü açıklayınız. 11-“Devletsiz toplum olur ama toplumsuz devlet olmaz.” sözünü açıklayınız. 12-“Dünya sessiz kalanların susmasıyla adaletsizleşir.” sözünü açıklayınız. 13-“Düşünüyorum o halde varım.” sözünü açıklayınız. 14-“Eğitimde mutlak doğru yoktur.” sözünü açıklayınız. 15-“Ergenlik çağındaki ruhsal durum” konusunu öğrencilerinize nasıl anlatırsınız? 16-“Eserinin altında imzası olmayan tek sanatçı öğretmendir.” sözünü açıklayınız. 17-“Gelişim alanları bir bütündür.” ilkesini açıklayınız. 18-“Gelişim baştan ayağa ve içten dışa doğrudur.” ilkesini açıklayınız. 19-“Gelişim birbirini takip eder.” ilkesini açıklayınız. 20-“Haydi Kızlar Okula!” kampanyasının amacına ulaştığını düşünüyor musunuz? Açıklayınız. 21-“Her şeyin yenisi dostun ise eskisi “sözünden ne anlıyorsunuz? 22-“Her zaman gemicinin istediği rüzgâr esmez.” sözünü açıklayınız. 23-“Hiçbir ulus yoktur ki etik esaslarına dayanmadan yükselebilsin.” sözünü açıklayınız. 24-“İnsan en az bildiği şeye en çok inanır. İnsan en az bildiği şeyde en çok yanılır.” sözünü açıklayınız. 25-“İnsanın amacı olursa başarı olur.” sözünü açıklayınız. 26-“İş yapmak istiyorsan az insan, laf etmek istiyorsan çok insanla iş yap.” sözünü açıklayınız. 27-“İşi planlarken çok kişi, işi yaparken az kişi olmalı.” sözünü açıklayınız. 28-“Kırk âlimi bir delille yendim, bir cahili kırk delille yenemedim.” sözünü açıklayınız. 29-“Kötü insan yoktur, iyi düşünemeyen insan vardır.” sözünü açıklayınız. 30-“Öğretmenlik hiç bitmeyen öğrenciliktir.” sözünü açıklayınız. 87-Dış ticaret açığını kapatmak için turizmin gelişmesi yönünde nasıl bir yol izlenmelidir? 88-Dünyada görmek istediğiniz yer neresidir? Neden? 89-EBA ile FATİH projelerinin açılımları nelerdir? 90-E-devlet uygulaması hakkındaki düşünceniz nedir? 91-Eğer Milli Eğitim Bakanı olsaydınız nasıl bir eğitim programı hazırlardınız? 92-Eğitim fakültelerinde öğretmenlik eğitimi alan öğretmen adaylarının ve görev yapan öğretmenlerin eğitimini yeterli buluyor musunuz? 93-Eğitim fakültelerindeki drama derslerinin katkıları nelerdir? Drama dersleri hakkında ne düşünüyorsunuz? 94-Eğitim kurumlarında aynı yaş gruplarının bir arada bulunmasının olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? 95-Eğitim psikolojisi ve sosyoloji bilimi birbirinden etkilenir mi? 96-Eğitim sadece formal düzeyde mi olmalıdır? Açıklayınız. 97-Eğitim teknolojileri alanında milli eğitim projeleri nelerdir? 98-Eğitim ve öğretimde teknolojinin kullanılmasında öğretmenin öğrenciden bir adım önde olmasını nasıl sağlarsınız? 99-Eğitimde akran gruplarının olumlu ve olumsuz yanları nelerdir? 100-Eğitimde anne ve babanın etkisi nedir? 101-Eğitimde disiplin ve cezanın önemi nedir? 102-Eğitimde öğrencilerin küçük gruplara ayrılarak işbirlikçi öğrenmeyi gerçekleştirmenin faydaları nelerdir? 103-Eğitimde ölçme ve değerlendirme süreci nasıl olmalıdır? Sınıfınızda nasıl ölçme değerlendirme yöntemi kullanırsınız? 104-Eğitimde pekiştireçlerin önemi nedir? 105-Eğitimde sınır koymanın avantajları nelerdir? 106-Eğitimde teknoloji kullanımının olumlu ve olumsuz yanları nelerdir? 107-Eğitimde teknolojinin yeri nedir? Teknolojinin eğitime nasıl bir etkisi vardır? Eğitim ve teknoloji arasındaki ilişkiyi açıklayınız. 108-Eğitimde teknolojiyi nasıl kullanırsınız? Öğrencide nasıl gelişmeler ve fayda sağlar? 109-Eğitimin bireysel gelişime etkisi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? 110-Eğitimin tanımında geçen “istendik davranış değişikliği” kısmını açıklayınız. 111-Eğitimin toplumsallaştırılması hakkında ne düşünüyorsunuz? 112-Ekonomi ile eğitim arasındaki ilişki nedir? 138-İnternetten araştırılan ödevlerin olumlu veya olumsuz yanları nelerdir? 139-İstenmedik davranışlar (yere çöp atma, tükürme vb.) için neler yaparsınız? İstendik davranış kazandırmak için nasıl bir yol izlersiniz? 140-İşsizliği önlemek için neler yapılmalıdır? 141-Kan ve organ bağışı konusundaki düşünceleriniz nelerdir? 142-Kaynaştırma eğitiminin veliler üzerindeki etkileri nelerdir? 143-Kaynaştırma öğrencilerinde sosyal kabulü nasıl sağlarsınız? 144-Kent yaşamının insan psikolojisi üzerindeki etkileri nelerdir? Açıklayınız. 145-Kılavuz kitaplar öğretmenlere nasıl yardımcı olurlar? 146-Konuşma ve kendini ifade etmenin başarı üzerindeki etkisi nedir? 147-Köy Enstitüleri hakkında ne biliyorsunuz ve kapanması hakkındaki görüşleriniz nelerdir? 148-Kültür ile bilim arasında nasıl bir ilişki vardır? 149-Madde bağımlılığını nasıl önlersiniz? 150-Medya okuryazarlığı nedir? 151-Medyanın teknolojinin (TV, telefon, internet, tablet vb.) çocuklar üzerindeki etkisi nedir? 152-Medyanın ve internetin doğru kullanılması için önerileriniz nelerdir? 153-Mesleğinizle ilgili hedefleriniz nelerdir? Mesleğinizle ilgili kendinizi nasıl geliştirirsiniz ve bunun için neler yapabilirsiniz? 154-Milli bilinci uyandırmak için ne yapılabilir? 155-Milli kültürü korumak için neler yaparsınız? Açıklayınız. 156-Nükleer santraller hakkında ne düşünüyorsunuz? 157-Obezite neden daha çok büyük şehirlerde görülmektedir? Çağımızın sorunu olan obezite ile ilgili neler yaparsınız? 158-Okul hayatının bireyi yaşama hazırlık konusunda katkısı nedir? 159-Okula yeni başlayan öğrencilerin okula uyumunu nasıl sağlarsınız? 160-Okullarda öğrencilerin bedensel/kinestetik zekâları nasıl geliştirilebilir? 161-Okullarda sadece belli düzeylerde eğitim verilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? 162-Okullardan sadece öğrenciler değil başka kimler faydalanabilir? Bunun için neler yapılabilir? 163-Olgunlaşma hazırbulunuşluğun bir parçası- dır. Sizce bu bağlamda hazırbulunuşluğu olmayan bir çocuk ne gibi sorunlarla karşılaşır? 164-Öğrenciler üniversite tercihi yaparken nelere dikkat etmelidirler? 165-Öğrencilerde kişilerarası sosyal zekâyı geliştirmek için neler yapılabilir? 166-Öğrencilerde yaratıcılığı geliştirmek için neler yaparsınız? 167-Öğrencilere soru sorma ve uygun cevap verme becerisini nasıl kazandırırdınız? 168-Öğrencileri geziye nereye götürürsünüz? 169-Öğrencilerin ödevlerine veli katkısı hakkında ne düşünüyorsunuz? 170-Öğrencilerinizin farklı zekâ alanlarını geliştirmek için hangi teknolojik araçlardan nasıl yararlanırsınız? 171-Öğrencinin hayatına uygun örnekler vererek konuyu işlemenin olumlu olumsuz yanları nelerdir? 172-Öğrenciyi pasif alıcı halinden aktif hale nasıl getirirdiniz? 173-Öğrenmeyi kalıcı hale getirmek için hangi etkinlikleri yaptırırdınız? Teknolojinin öğrenmede kalıcılığa etkisini açıklayınız. 174-Öğretmen beklentilerinin, öğrencilerin akademik başarı, ilgi ve tutumları üzerindeki etkileri nelerdir? 175-Öğretmenin söyledikleri ile yaptıkları uyumlu olmazsa öğrencide nasıl bir etki bırakır?

Ogretmenmeb.com olarak sözleşmeli öğretmenlik mülakat soruları 2023 paylaştık. Sizler de çıkmış sözlü sınav sorularını yorum bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz...