PİKTES Öğretmenlerinin Mazerete Bağlı Atama Takvimi Belli Oldu

PİKTES Öğretmenlerinin Mazerete Bağlı Atama Takvimi Belli Oldu

2024 YILI PIKTES PROJESİNDE GÖREVLİ GEÇİCİ SÜRELİ ÖĞRETİCİLERİN AİLE BİRLİĞİ, SAĞLIK, CAN GÜVENLİĞİ MAZERETLERİ VE ENGELLİLİK DURUMU İLE DİĞER NEDENLERE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU

Koordinatörlüğümüz bünyesinde Ek-1'de bahsi geçen illerde görev yapmakta olan geçici süreli öğreticilerimizin iller arasında; aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenler bağlı yer değişiklikleri, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır. 

Kılavuz için TIKLAYINIZ