Öğretmen Tayinlerine İlişkin MEB'den 3 Önemli Açıklama

Öğretmen Tayinlerine İlişkin MEB'den 3 Önemli Açıklama

Öğretmenlerin 2023 yılı tayinlerine ilişkin MEB'den önemli açıklamalar...

AÇIKLAMA - 1:

 "İsteğe ve mazerete bağlı yer değiştirme suretiyle başka yere ataması gerçekleşen öğretmenlerin, yeni eğitim-öğretim yilinin başlayacağı tarihin yakın olması hususu da dikkate alınarak eğitim-öğretim faaliyetlerinde aksamaya meydan verilmemesi amacıyla vekaleten işik kesebilmeleri konusunda valiliklerinize gerekli kolaylığın gösterilmesi, göreve başlama işlemlerinin ise şahsen yapılmasının sağlanması hususlarında, bilgilerini ve gereğini rica ederim."

AÇIKLAMA - 2:

''2023 yılı yer değiştirme döneminde il içinde ve iller arasında isteğe bağlı olarak ataması yapılan öğretmenlerden isteyenlerin 17.08.2023 tanhine kadar başvuruda bulunmaları ve görev yerlerinden ayrılmamış olmaları koşuluyla iller arasında yapılan atamaların Bakanlığımızca, il içinde yapılan atamalarının da valiliklerce iptal edilmesi Bakanlık Makamının 08.08.2023 tarihli ve 81169240 sayılı Onayı ile uygun görülmüştür.''

AÇIKLAMA - 3: 

1. İl içinde ataması yapılan öğretmenlerin atama tarihinden sonra oluşmuş bir mazereti yoksa iller arası mazerete bağlı başvuruları kabul edilmeyecektir.

2. İl içinde isteğe bağlı yer değişikliğinde bulunan öğretmen tekrar il içinde mazerete bağlı yer değişikliğinde bulunamayacaktır.

3. Her ikisi öğretmen olan eşlerden il içinde farklı ilçelere atananlar göreve başladıktan sonra eşlerden biri diğer eşin olduğu ilçeye il içi mazerete bağlı yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

4. İl içinde yer değiştiren öğretmen görevine başladığında eşi iller arası isteğe bağlı başka bir il'e atanmış olması durumunda eşinin atandığı il'e mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Etiketler :