O kurum öğretmen alımı yapıyor

O kurum öğretmen alımı yapıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı kendi bünyesinde çalıştırmak üzere Kuran-ı Kerim ve Dini Dini musiki branşların 30 öğretmen alımı yapacağını duyurdu..

Milli Eğitim Bakanlığı dışında da bazı devlet kurumlarına öğretmen alımı yapılmaya devam ediyor. 

Diyanet 30 öğretmen alımı yapıyor

Son edindiğimiz bilgiye göre Diyanet İşleri Başkanlığı kendi bünyesinde çalıştırmak üzere Kuran-ı Kerim ve Dini musiki branşlarına 30 öğretmen alımı yapacak. 

 Diyanet İşleri Başkanlığı kendi bünyesinde bulunan Kuran-ı Kerim ve Dini musiki branşlarına yapacağı sözlü sınav sonuçlarına göre atama yapacak.

Atama için başvuru yapmak isteyen adayların aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekiyor ;

A . GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre çalışıyor olmak,

3. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen "Ortak Nitelik" şartını taşımak,

4. En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak.

B . ÖZEL ŞARTLAR

Kuran-ı Kerim öğretmeni için;

Başkanlığımızca düzenlenen aşere, takrib, tayyibe kursu mezunu olmak veya bu alanlarda yetkinliği Başkanlığımızca tespit edilmiş olmak.

Dini musiki öğretmeni için;

Aşağıdaki şartlardan birini taşımak,

. Başkanlığımızca düzenlenen dini musiki kursunu başarıyla tamamlamış olmak,

. Üniversite veya belediyelerin dört yıllık eğitim veren konservatuvarlarından mezun olmak,

. Türk Din musikisi alanında yüksek lisans/doktora yapmış olmak.

Etiketler :