MEB, Engellilerin Tayinlerini 17 Aydır  Uygulamıyor

MEB, Engellilerin Tayinlerini 17 Aydır Uygulamıyor

Millî Eğitim Bakanlığının Merkez ve Taşra Teşkilatı Personelinin Unvan Değişikliği Yoluyla Atama Sonuçları 16 Kasım 2021 tarihinde açıklanmıştı.

Sonuçların açıklanması ve göreve başlama işlemlerinin yapılmasının üstünde tam olarak 17 ay geçmesine rağmen sınav sonucu atanan personellerin mazeret tayinleri ile ilgili herhangi bir açıklama ve işlem yapılmamıştır.

Sınav sonucunda atanan başta engelli personeller olmak üzere ve diğer personellerin tayin isteği ile ilgili anayasal bir hak ve düzenleyici hükümler bulunmasına rağmen taleplerine herhangi bir cevap verilmemiştir. Bu süreçte konu ile ilgili Bakanlık yetkililerine konu aktarılmış sendikalar tarafından talepte bulunulmuş, tayin isteği dilekçeleri gönderilmiş, CİMER üzerinden başvurular yapılmış, Türkiye Büyük Millet Meclisinde soru önergesi verilmiş, sosyal medya üzerinden haklı talepler dile getirilmiş ancak bugün sonuçların açıklamasının 17. nci ayına rağmen Bakan(lığ)ın keyfi uygulaması aşılamamıştır.

Bu süre zarfında hizmetli, memur, şef, şube müdürü ve öğretmenlerin tüm mazeret tayinleri gerçekleştirilmiş takvime bağlı yada bağlı olmaksızın tüm unvanların mazeret talepleri karşılanmıştır. Ancak unvan değişikliği sınavı sonucunda atanan başta engelliler olmak üzere, sağlık / aile / can güvenliği, engellilik vb mazeretleri bulunan teknik personellerin yer değiştirme talepleri kanunsuz ve hukuksuz bir şekilde görmezden gelinmeye devam edilmektedir.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın imzasını taşıyan 30/6/2014 tarihli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik değişikliği başta olmak üzere engelliler ile ilgili anayasal hak Anayasa’nın 10. Maddesi, düzenleyici kanunlar 657 Sayılı D.M.K.’nun 72. Maddesi, yönetmelik hükümleri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Ek-3 Maddesi, hukuki içtihatlar Danıştay Kararları ve önceki örnek Bakanlık uygulamaları MEB 2014, 2015 ve 2019 tarihli yazıları ile sınavlarda/tayinlerde ki engellilere yönelik yer değiştirme uygulamaları örnek teşkil edecek şekilde uygulanırken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut ÖZER tarafından engellilerin talepleri görmezden gelinmekte Cumhurbaşkanımızın Engellilere verdiği tayin hakkını uygulamamakta ve keyfi davranmaktadır. Bu konunun Cumhurbaşkanımıza iletilmesini çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Konu ile ilgili Yetkili Sendikanın ve Cumhur İttifakı içerisinde yer alan diğer sendikanın da sessiz olması çözüme katkı sunmaması anlaşılamamaktadır.

“Türkiye Yüzyılı programlarıyla, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapmak istiyoruz diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın vizyonuna uygun, bir vatandaşın, bir seçmenin oyunun ne kadar önemli olduğunun daha iyi hissedildiği Ülkemizin hassas bir süreçten geçtiği bu günlerde Bakan ÖZER’in de buna destek olmasını empati yaprak antidemokratik ve keyfi tutumundan kaynaklı süreci sona erdirerek bahse konu teknik personellerin tayin taleplerinin bir an önce gerçekleştirilmelidir.

Bu minvalde Cumhurbaşkanımız ve Liderimiz Recep Tayyip ERDOĞAN’ın imzasını taşıyan 3 Şubat 2023 tarih 32093 sayılı Resmi Gazete’de yürürlülüğe giren ve Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı (2023-2025) kapsamında yayınlanan 2023/4 Genelge’de belirtildiği üzere “Engelli Haklan Ulusal Eylem Planı (2023-2025) kapsamında yürütülecek faaliyetlerin ilgili kurum ve kuruluşlarca yerine getirilerek alınan kararların hassasiyetle uygulanması hususunda gereğini rica ederim.” İbaresi bulunmasına rağmen Bakan ÖZER, Cumhurbaşkanımızın talimatını görmezden gelmekte hassasiyet göstermediği gibi engellilerin tayinlerini uygulamamaktadır.

2002 yılından bu yana Cumhurbaşkanımızın engelliler ile ilgili yapmış olduğu düzenlemeler göstermiş olduğu hassasiyet engellilerin hamisi olması hasebiyle bu konuda da engellilerin bu mazeretinin gözetilerek olumlu bir sonuç ile nihayete erdirilmesini kamuoyunun yüksek olurlarına arz ediyoruz.

Sonuç olarak; Milli Eğitim Bakanlığında Unvan Değişikliği Sınavı sonucunda atanan engelli personeller başta olmak üzere tüm personelin kanundan kaynaklı tayin haklarından yararlandırılmasını ve tayin sürecinin ivedilikle başlatılarak mağduriyetin sona erdirilmesini bekliyoruz.