10 Soruda 2023 İl Dışı Öğretmen Atamaları

10 Soruda 2023 İl Dışı Öğretmen Atamaları

10 SORUDA 2023 YILI ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ

10 Soruda 2023 İl Dışı Öğretmen Atamaları

SORU 1: İller arası isteğe bağlı yer değiştirmeye kimler başvurabilir?

CEVAP 1: Öğretmenlerden ;
      1-Adaylığı kaldırılmış olanlar,
      2-30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olanlar,
    3-652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olanlar,
   4-Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlar bakımından bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olanlar başvuru yapabileceklerdir.

SORU 2: Başvuru için okula gitme mecburiyeti var mıdır?

CEVAP 2: Hayır yoktur. İller arasında yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; eğitim kurumu yöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacaktır. Elektronik Başvuru Formlarının çıktısı, formu onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğretmenlere daha sonra imzalattırılacaktır.

SORU 3: İller arası atamada 3 yıllık sürenin aranmayacağı haller nelerdir?

CEVAP 3:  1. Görev yaptıkları eğitim kurumuna zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere atananlardan zorunlu çalışma yükümlülüğünü bulundukları eğitim kurumunda tamamlayanlar ile zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmekte iken 18 Haziran 2023 tarihli ve 32225 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim 3 Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulanlar,
2. Doğrudan Bakanlığa bağlı taşra teşkilâtı kapsamında bulunan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ile bulundukları eğitim kurumlarında norm kadro fazlası olan öğretmenlerden görev yaptıkları ilde alanlarında atanabilecekleri bir norm kadro bulunmayanlar,
3. İkinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek istemeyenler,
üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.
 
SORU   4:  22 İl kapsamında iller arası yapılacak başvuru ne demektir?

 CEVAP 4:  
1- İstanbul
2 -Adıyaman
3- Ağrı
4 -Ardahan
5- Batman
6 -Bingöl
7 -Bitlis
8- Diyarbakır
9 -Erzincan
10- Erzurum
11 -Gaziantep
12 -Hakkari
13 -Hatay
14 -Iğdır
15- Kahramanmaraş
16 -Kars
17- Mardin
18 -Muş
19 -Siirt
20- Şırnak
21 -Şanlıurfa
22- Van
 -Bakanlık Makamının 3/7/2023 tarihli ve 79162568 sayılı Onayı doğrultusunda duyuruya ekli Ek-1 22 İl Listesi’nde belirtilen illerin dışındaki illerde görev yapanlardan ve 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamamış olan öğretmenler,
-Listedeki 22 ille sınırlı olmak kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir. 2. Bu listede belirtilen illerin birinde görev yapmakta iken soruşturma sonucu bu illerin dışındaki bir il’e atananlar, bu kapsamda başvuruda bulunmaları halinde, soruşturma sonucu ayrıldıkları il haricindeki diğer illeri tercih edebileceklerdir.
-  22 il kapsamında yapılacak yer değiştirme başvuruları, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler için değerlendirmeye alınacaktır.

SORU 5: Yöneticilik görevinden ayrılmak isteyen idareciler başvuru yapabilecek midir?

CEVAP 5: İkinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek istemeyenler, üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.
 
SORU 6: Her ikisi de öğretmen olan eşlerin iller arası atanma durumu nedir?

CEVAP 6: Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin atama işlemi gerçekleşip diğer eşin atama işleminin gerçekleşmemesi ya da diğer eşin yer değiştirme başvurusu şartlarını taşımaması durumunda atama işlemi gerçekleşen eş istemesi halinde 2023 Yaz Tatili Kadrolu Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu ile Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme işlemleri sonuçlanıncaya kadar ilişik kesme işlemini erteleyebilecektir. Atama işlemi gerçekleşmeyen eşin aile birliği mazeretine bağlı olarak diğer eşin bulunduğu il’e atama işlemi gerçekleşmemesi durumunda ve atama işlemi gerçekleşen öğretmenin de istemesi halinde iller arası isteğe bağlı yer değişikliğine bağlı olarak gerçekleşen atama işlemi iptal edilebilecektir.

SORU 7: Yer değiştirmesi farklı il veya ilçeye yapılan öğretmen eşlerinin, tekrar atama başvurusu hakkı var mıdır?

CEVAP 7: Yer değiştirme sonucu farklı illere atanan öğretmen eşlerden görev yerlerinden ayrılmadan atamasını iptal ettirenler, mazerete bağlı yer değiştirme döneminde eşlerinin bulunduğu il’e; aynı ilin farklı ilçelerine atananlar ise, atandıkları yerde göreve başladıktan sonra, il içi mazeret durumuna bağlı yer değiştirme döneminde yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

SORU 8: Ataması yapılan öğretmen, atamasını iptal ettirebilir mi?

CEVAP 8: İller arası görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Ancak bunlardan yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra Yönetmelikte belirtilen mazeretlerden biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir.

SORU 9: Atamalarda kaç okul tercihi yapılacaktır, atanmaya dair hizmet puanı tarihi nedir, atamalar nasıl yapılacaktır?

CEVAP 9:
 
1- İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, 41’inci seçenek olarak ise bir il tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41’inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41’inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.
2. Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 2 Ağustos 2023 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.
3. Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir
4-22 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular” bölümü doğrultusunda yapılan başvurularda atama işlemi, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

SORU 10: Atama takvimi hangi tarihler arasında işleyecektir?

CEVAP10:
Başvurular
Başlangıç: 28 Temmuz 2023
Bitiş: 2 Ağustos 2023 (Saat 16.00)
Atamalar: 4 Ağustos 2023
İlişik Kesme: 7 Ağustos 2023 itibarıyla

Kaynak: Anadolu Eğitim Sendikası