Uzman öğretmenlik sadece öğretmenlere verilecek müdürlere yok

Uzman öğretmenlik sadece öğretmenlere verilecek müdürlere yok

Yeni düzenlenecek olan öğretmenlik meslek kanunu ile sadece öğretmenlere başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik hakları tanınmaktadır. Müdürlere bu haklar verilmeyecektir.

Öncelikle belirtmek gerek ki okullarda müdür ve müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olan personelin asli kadroları öğretmenliktir. Müdür olarak nitelendirilen kadrolar ise şube müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri, il milli eğitim müdürleri ve merkez teşkilatında görev yapmakta olan daire başkanları, genel müdürler ve genel müdür yardımcılarıdır.

Yani okul müdürleri ve müdür yardımcıları yönetici kadrosunda olmadığı için söz konusu öğretmenlik meslek kanunu ile verilecek olan uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik hakları bu personele tanımlanacaktır.

Ancak şube müdürleri söz konusu uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik haklarından sendikalara bildirdikleri üzere yararlanmak isteseler de bu hak şube müdürlerine ve diğer yönetici kadrosunda bulunan personele tanımlanmayacaktır.

Öğretmen Meb/ ÖZEL HABER