Tuzla'daki Proje Okulunda Öğretmen İhtiyacı

Tuzla'daki Proje Okulunda Öğretmen İhtiyacı

Tuzla Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesinin Öğretmen İhtiyacı İle İlgili Resmi Yazı...

Proje okulu kapsamında bulunan Tuzla Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesinin öğretmen ihtiyacı konusunda il genelinde duyuru yapıldı. Okulda bir adet Almanca normu boş bulunmaktadır.

Boş kadroya başvurmak isteyen öğretmenlerin resmi yazıda belirtilen evraklar ile birlikte okul müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

İşte konuyla ilgili resmi öğretmen ihtiyacı yazısı:

Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Genel Müdürlüğüne bağlı İlgi (a) Yönetmelik hükümleri gereğince özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları kapsamında eğitim öğretim faaliyetlerini yürüten İlçemiz Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi Müdürlüğünün öğretmen  ihtiyacına ilişkin ilgi (b) yazısı ekte gönderilmiştir. 

İlgi (a) yönetmelik doğrultusunda şartları taşıyan öğretmenlerin hizmet cetvelleri, özgeçmiş ve dilekçeleri ile birlikte  adı geçen okul müdürlüğüne şahsen başvuru yapmaları gerekmekte olup;

İlgi (b) yazının İlçenizde/ Okulunuzda/ Kurumunuzda görev yapan öğretmenlere duyurulması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz/ rica ederim.

Dr. Ahmet ALİREİSOĞLU         

İlçe Milli Eğitim Müdürü 

İLGİ B YAZISI:

Proje okulu kapsamında faaliyet gösteren okulumuzda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında aşağıda belirtilen branşda öğretmen ihtiyacı bulunmaktadır. İlgi yönetmelik hükümleri doğrultusunda  başvuru şartlarını taşıyan öğretmenlerin hizmet cetvelleri, özgeçmiş ve dilekçeleri ile birlikte Covid-19 Tedbir ve Önlemleri çerçevesinde okulumuza şahsen başvuru yapmalarının sağlanması ve İstanbul ilindeki tüm okullara duyurulması hususunda;

              Bilgilerinize arz ederim. 

Mustafa HANÇER

    Okul Müdürü

 S.NO BRANŞ İHTİYAC SAYISI

     1  Almanca   1