Sözleşmeli öğretmenler refakat izin kullanabilir mi?

Sözleşmeli öğretmenler refakat izin kullanabilir mi?

Sözleşmeli öğretmenler refakat izin kullanabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenlerin merak ettiği konulardan birisi de  refakat izin konusu. Peki sözleşmeli öğretmenler refakat izin kullanabilir mi?

Sözleşmeli öğretmenler refakat izin kullanabilir mi?

Sözleşmeli öğretmenin refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9 uncu maddesinin son fıkrasına göre en fazla 3 ay refakat izin kullanabilir.