Öğretmenlerin, Müze ve Örenyerlerine Ücretsiz Girebilmelerine İlişkin Resmi Yazı

Öğretmenlerin, Müze ve Örenyerlerine Ücretsiz Girebilmelerine İlişkin Resmi Yazı

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün ''Müze ve Örenyeri Ziyaretleri Hk'' konulu ve 17.02.2022 tarihli yazısı Ogretmenmeb.com'da...

Bilindiği  üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile  Bakanlığımız arasında  imzalanan  protokol  uyarınca: Kültür ve Turizm Bakanlığınca bağlı  müze  ve  örenyerlerine  girişleri  düzenleyen  "Müze  ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönerge"ye eklenen 4. maddenin 15. fıkrası gereğince "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ilk ve orta öğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlerin geçerli kimlik kartlarını ibraz etmeleri kaydıyla"  bağlı müze ve örenyerlerine ücretsiz girebilmelerine imkan sağlanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ilgi yazısı ile Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel ilk ve orta öğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmen ve diğer personelin uygulamadaki yanlış ve eksik  bilgilenmeden kaynaklı yaşadığı sorunların önüne geçebilmek  adına  Bakanlığımız  personeline  gerekli bilgilendirmenin yapılması istenmiştir.

Bu bağlamda;

1. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerinden ücretsiz yararlanacak  olanlar  sadece Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel ilk ve orta öğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenler olup, Bakanlığımız ve bağlı eğitim kurumları diğer personeli (idareci, yönetici, memur,hizmetli,işçi vb.)  uygulamaya dahil değildir.
2. Uygulamadan yararlanacak olan Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel ilk ve orta öğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenler söz konusu müze ve ören yerlerine; sadece geçerli kurum öğretmen kimlik kartlarını ibraz etmeleri kaydıyla uygulamadan yararlanacak olup, bilişim  uygulamaları/ sistemleri (Mebbis v.b.)  üzerinden sorgulama  yöntemi ile veya  öğretmenlerimiz tarafından bu uygulamaların ekran  görüntüsünün  ibrazı v.b. diğer yöntemler ile müzelere ücretsiz giriş yapamazlar.
3. Ayrıca, yalnızca Türk vatandaşlarının istifadesine sunulan ve Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300'ü aşkın müze ve örenyerine sınırsız ziyaret imkanı sağlayan Müzekart +, Milli Eğitim

Bakanlığına  bağlı  resmi  ve  özel  ilk  ve  ortaöğretim  kurumlarında  görev  yapmakta  olan  öğretmenlere yalnızca On Türk Lirası kart bedeli karşılığı sunulmaya devam etmekte olup, öğretmenlerimiz geçerli kurum öğretmen kimlik kartını henüz temin etmemiş olması veya  yanında bulunmaması halinde, bu uygulamayı da kullanabilmektedirler.
Bilgilerini ve Genel Müdülüğünüze/ilinize bağlı eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlere duyurulması hususunda gereğini arz ve rica ederim.

 Cevdet VURAL
 Bakan a.
 Genel Müdür         
                                                                                                                            

OGRETMENMEB.COM