Öğretmenlerin Alan Değişikliği Başvuruları Başladı

Öğretmenlerin Alan Değişikliği Başvuruları Başladı

MEB, 2022 yılı öğretmenlerin alan değişikliği başvurularını almaya başladı. Şartları yerine getiren öğretmenlerden...

Milli Eğitim Bakanlığı, alan değişikliği başvurularını almaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığında kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerden adaylıkları kaldırılmış olmak
şartıyla;
- Öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atananların,
- Öğrenimleri birden fazla alana kaynak teşkil edenlerin,
- Görev yaptığı alan dışında başka bir alana kaynak olan lisans düzeyinde yükseköğretim
bitirenlerin,
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Öğretmenlik Alanları,
Atama ve Ders Okutma Esasları ile eki çizelgeye göre, mezun oldukları yükseköğretim
programına göre atanacakları alanlara,

MEB 2022 Öğretmenlerin Alan Değişikliği Kılavuzu İçin Tıklayınız.pdf


- Sınıf Öğretmeni olarak görev yapmakta iken Personel Genel Müdürlüğü ile Öğretmen
Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 540 saatlik Zihin
Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programını başarıyla tamamlayanların ise özel eğitim
alanına,


Alan değiştirmek üzere başvuruları alınacak.

2022 Yılı Alan Değişikliği Başvuru İşlemleri

Alan Değişikliği Başvurusu İçin Tıklayınız

Etiketler :