Öğretmenler Süt İzni Kullanabilir mi, Ek Ders Ücreti Kesilir mi?

Öğretmenler Süt İzni Kullanabilir mi, Ek Ders Ücreti Kesilir mi?

Anne öğretmenler, istedikleri saatte süt izni kullanabilir mi? Bu öğretmenlerin ek ders ücretleri kesilir mi?

 Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev yapan öğretmenler, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurlara göre süt izni kullanımı konusunda daha fazla sorun yaşamaktadır. Öğretmenlerin süt iznini diledikleri saatte kullanıp kullanamayacağı ve ek ders ücreti alıp alamayacağını cevaplandıracağız.

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 104. maddesinin (D) fıkrasında; "D) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır." hükmüne yer verilmiştir.

 Öğretmenler de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na bağlı görev yaptıkları için çocuğun doğumunu izleyen ilk 6 ay için günde 3 saat, ikinci altı ayı için günde 1,5 saat süt izni kullanabilirler. Bu hususta süt izninin kullanılacağı saat seçimi tamamen anne öğretmenin isteğine bağlıdır.

 Dolayısıyla okul/kurum müdürleri sabah veya öğleden sonrasının boş olması, boş ders saati veya yarım gün görev yapıldığı bahanesi ile anne öğretmenlerin kanunda belirtilen süt iznini gasp edemez veya saat seçimi konusunda öğretmeni zorlayamaz.

 Örneğin;

 Bir ilkokulda 08.30’da başlayıp 13.30’da sona eren ana sınıfı ders/etkinlik sürecinde öğretmen süt iznini kullanabilir. Okul müdürü 13.30’dan sonra öğretmenin zaten çalışmadığını bahane ederek bu izni baltalayamaz.

 Milli Eğitim Bakanlığı ve bakanlığa bağlı çeşitli genel müdürlüklerin konuyla ilgili öğretmen ve okul idaresinin uzlaşı içerisinde olmasına yönelik görüş yazıları bulunsa da bu yazılar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun üzerinde olmadığı için ilgili kanun geçerliliğini korumaktadır.

 Çeşitli bahanelerle öğretmenlere izin vermeyen okul/kurum müdürleri hukuki olarak suç işlemektedir. Bu durumda öğretmenlerin görev yaptıkları okul/kurum’a dilekçe vererek resmi olarak ret cevabı aldıktan sonra ret cevabıyla birlikte bağlı oldukları il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine dilekçe vererek süt izni haklarını kullanabilirler.

 Süt izni kullanan öğretmenler fiilen derse girmediği için süt iznine denk gelen dersler ek ders ücreti kapsamında değerlendirilmeyecek olup, ek ders ücreti ödemesi alamayacaklardır.

 OGRETMENMEB.COM / ÖZEL HABER

Etiketler :