Öğretmenler Açısından Değişen Ne Oldu?

Öğretmenler Açısından Değişen Ne Oldu?

Sistemin sürdürülebilir hale gelmesi için yeni düzenleme şart.

Kolay sınav ile sınava giren hemen her öğretmenimiz uzman öğretmen ya da başöğretmen oldu. Peki maaşları dışında değişen ne var? Farklı nedenler ile sınava girmeyen ya da giremeyen öğretmenlerimiz, “niteliksiz öğretmen” olarak mı tanımlanacak? 

Anayasa Mahkemesi’nin bu yönde nasıl bir karar vereceği yakında belli olur. Umarız tüm tarafları memnun eden ama en önemlisi de adil gelişmeler gerçekleşir. 

Hiçbir sınav bu kadar kolay olmamıştı. Nitekim açıklanan sonuçlar da bunun göstergesi. Sonraki sınavlar da aynı düzeyde olmazsa, işte bu sınava ve kurumlara olan güveni zedeler. Bu kadar kolay olması da, sınav ciddiyetini sorgulanır hale getirir ki, bunu da hiç kimse istemez… 

Sistemin sürdürülebilir hale gelmesi için yeni düzenleme şart. “Yoksa, bu haliyle kavram kargaşası ve maaş adaletsizliği yaratmanın ötesinde bir işe yaramaz” diyenler haklı çıkar ki bu da huzursuzluk demektir. En son isteyeceğimiz şey de bu olmalıdır… 

Öğretmenlik zaten bir uzmanlık mesleğidir ve sınıfa giren her öğretmen ayrım gözetilmeksizin aynı saygıyı, aynı değeri görmelidir. 

Özlük hakları yıla, performansa ve diğer dinamiklere göre elbette şekillenmeli ama daha önce bazı Bakanların dillendirdiği gibi öğrencileri, öğretmenleri, eğitim kurumlarını “nitelikli” ya da “niteliksiz” algı yaratacak şekilde sınıflandırmak kesinlikle doğru değildir. 

Öğretmenlerimi öyle ya da böyle incitecek her türlü olasılıklardan uzak durmalıyız. Onların başta ekonomik olmak üzere çok fazla desteğe ihtiyaçları var ama en fazla da huzura. 

Ücretli, sözleşmeli, kadrolu derken şimdi bir de stajyer, sıfatsız, uzman, başöğretmen öğretmenlerimiz oldu. Oysa hemen hepsi de aynı okullarda, aynı sınıflarda, aynı öğrencilere, aynı dersi veriyor. 

O zaman bu kavram ve kafa karışıklığı ile farklı maaş niye?..

Abbas GÜÇLÜ