MEB Uzman Yardımcılığı İçin Atanmaya Hak Kazananlara İlişkin Duyuru

MEB Uzman Yardımcılığı İçin Atanmaya Hak Kazananlara İlişkin Duyuru

Millî Eğitim Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavında Başarılı Olarak Atanmaya Hak Kazananlara İlişkin Duyuru

24 Nisan -05 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılan Millî Eğitim Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı sonucu atamaya hak kazanan aday listesi için tıklayınız.

Atanmaya hak kazanan adayların aşağıdaki açıklamaları dikkatle okumaları gerekmektedir.

AÇIKLAMALAR

            Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan adaylardan;

  • Başka kurumda görev yapan ve muvafakatı uygun görülmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
  • Yasal süresi içinde göreve başlamayanlar, ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlar ile atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerlerine yedek adayların ataması puan üstünlüğüne göre yapılacaktır.
  • Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
  • Bilgi ve belgelerinde eksiklik bulunan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.
  • Adaylar, sınav sonuçlarının ilânını takip eden beş (5) iş günü içinde Komisyona itiraz edebileceklerdir. İtirazlar komisyonca en geç on (10) iş günü içinde karara bağlanacaktır.

 İSTENİLEN BELGELER

Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylar, istenilen belgeleri Personel Genel Müdürlüğü Merkez Atama Daire Başkanlığı 7. Kat C Blok adresine 15 Mayıs -26 Mayıs 2023 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (18:00) elden veya posta yoluyla teslim edebileceklerdir.

(Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular ve postada yaşanacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

1.    Belgelerini elden teslim edecek adaylar için; Öğrenim Belgesinin (Lise-Lisans-Yüksek Lisans-Doktora diplomalarından sahip olunanların hepsi) aslı ve fotokopisi ya da e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu mezun belgesi,

Posta yolu ile gönderecek adaylar için ise; Öğrenim Belgesinin (Lise-Lisans-Yüksek Lisans-Doktora diplomalarından sahip olunanların hepsi) Onaylı örneği ya da e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu mezun belgesi.

2.    Yarışma sınavına başvurulan KPSS Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı.

3.    4 adet vesikalık fotoğraf. (son 6 ay içinde çekilmiş)

4.    Nüfus cüzdanı fotokopisi

5.    Erkek adaylar için e-devlet üzerinden alınacak barkodlu askerlik durum belgesi.

6.    E-devlet üzerinden alınacak barkodlu adli sicil kayıt belgesi.

7.    Atama Başvuru Formu. (Formun elektronik ortamda doldurularak imzalanmış şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.) (İndir)

8.    Mal bildirim beyannamesi. (Formun elektronik ortamda doldurularak imzalanmış şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.) (İndir)

9.    Evrak teslim üst yazısı. (İndir)

10.  Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi.  (İndir)

11.  Özgeçmiş.

Etiketler :