İLKSAN'ın Depremzede Öğretmenlere Ödeyeceği Yardımlar Belli Oldu

İLKSAN'ın Depremzede Öğretmenlere Ödeyeceği Yardımlar Belli Oldu

İLKSAN'ın üye depremzede öğretmenlere ödeyeceği afet yardımı tutarları belli oldu.

 İlkokul Öğretmenlere Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı(İLKSAN), sosyal yardımlar başlıklı ödemelerinde afet yardımı alt başlığı ile üye depremzede öğretmenlere ödeme yapmaya başladı.

 Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden etkilenen öğretmenlere ilksan.gov.tr'de yer alan afet yardımı online başvuru sürecini tamamlayanlara ödeme yapılıyor.

 Afet yardımı üyenin ödediği son aidatın belirli katları tutarında yapılıyor ve öğretmenlerin maaşları farklılık gösterdiği için tutarlar az da olsa değişebiliyor. Aşağıda yer alan tabloda ortalama ödemenin ne kadar olduğu yazılmıştır.

Afet Yardımı

Afet yardımı, Sandık üyesi iken deprem, yangın, sel, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, şiddetli fırtına, terör gibi olaylara maruz kalanlardan;

a) İkamet ettiği meskeninde bulunan ev eşyasının hasara uğraması ya da maliki olmadan ikamet ettiği meskenin ağır hasarlı olması veya mülki idare amirliklerince alınmış yıkım kararının olması halinde,

b) Üyenin veya eşinin maliki bulunduğu meskenin hafif, orta, ağır derecede hasar alması veya mülki idare amirliklerince alınmış yıkım kararının olması halinde,

c) Afet veya terör nedeniyle eş ve/veya bakmakla yükümlü olduğu çocuğunun vefatı halinde

yapılan yardımdır.

Afete uğrayan karı kocanın her ikisinin de üye olması halinde, yardım her ikisine de ayrı ayrı yapılır.

Yapılacak yardım miktarı;

a) Üyenin, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemine kayıtlı ikametindeki eşyasının hasara uğraması ya da maliki olmadan ikamet ettiği meskenin ağır hasarlı veya mülki idare amirliklerince alınan yıkım kararının olması halinde hadisenin vuku bulduğu tarihteki aidatının 12 (oniki) katı tutarında,

Yardım Tutarı Yaklaşık: 3.000,00 TL

b) Üyenin veya eşinin maliki bulunduğu meskenin hafif düzeyde hasara uğraması (eşya dâhil) halinde hadisenin vuku bulduğu tarihteki aidatının 16 (onaltı) katı tutarında,

Yardım Tutarı Yaklaşık: 4.000,00 TL

c) Üyenin veya eşinin maliki bulunduğu meskenin orta düzeyde hasara uğraması (eşya dâhil) halinde hadisenin vuku bulduğu tarihteki aidatının 18 (onsekiz) katı tutarında,

Yardım Tutarı Yaklaşık: 4.500,00 TL

ç) Üyenin veya eşinin maliki bulunduğu meskenin ağır düzeyde hasara uğraması (eşya dâhil)  veya mülki idare amirliklerince alınan yıkım kararının olması halinde hadisenin vuku bulduğu tarihteki aidatının 24 (yirmidört) katı tutarında,

Yardım Tutarı Yaklaşık: 6.000,00 TL

d) Üyenin eş ve/veya çocuğunun afet veya terör hadisesi neticesinde vefatı halinde ise afetin veya terör hadisesinin vuku bulduğu tarihteki aidatının 30 (otuz) katı tutarında,

Yardım Tutarı Yaklaşık: 7.500,00 TL

e) Meskenin hasara uğraması (eşya dâhil) ve hasar tespit tutanağında afet oranının belirtilmemesi durumunda hadisenin vuku bulduğu tarihteki aidatının 16 (onaltı) katı tutarında,

Yardım Tutarı Yaklaşık: 4.000,00 TL

olup bu yardımlardan yalnızca biri yapılır.

Etiketler :