DYK Kurslarına Özürsüz Katılmayan Öğretmenlere Ceza Verilebilir mi?

DYK Kurslarına Özürsüz Katılmayan Öğretmenlere Ceza Verilebilir mi?

DYK kurslarına özürsüz olarak katılmayan öğretmenlere disiplin cezası verilebilir mi?

 Milli Eğitim Bakanlığı'nda Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev yapan öğretmenlerin bu kurslara katılmadıklarında disiplin cezası alıp alamayacakları ve disiplin cezası alacaklarsa bu cezaların ne olacağına dair mevzuat çerçevesinde değerlendirme yapacağız.

 Öğretmenlerin maaş karşılığı dersleri asli görevleri olduğundan normal programdaki derslerine katılmayan öğretmenlere asli görevine katılmamış gibi işlem yapılmaktadır. Fakat Destekleme ve Yetiştirme Kursları bu kapsamda değildir.

 Öte yandan DYK E-kılavuzunda yer alan sorumluluk başlıklı maddede "MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ve bu Kılavuz hükümleri çerçevesinde kurslarda görev alan her kademedeki personel görevlerini; eksiksiz, zamanında ve etkin olarak yerine getirmekle yükümlüdür.'' hükmü yer aldığından kurslara özürsüz olarak gelmeyen öğretmenlere soruşturma açılabilir ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesine göre uyarma ve kınama cezaları verilebilir.

 Bu kurslara özürlü de olsa özürsüz de olsa katılmayan öğretmenlere ek ders ücreti ödemesi yapılmaz.

 OGRETMENMEB.COM / ÖZEL HABER