2021-2022 İYEP Modül Saatleri ve Kazanımları Nelerdir?

2021-2022 İYEP Modül Saatleri ve Kazanımları Nelerdir?

2021-2022 eğitim öğretim yılında İYEP Türkçe ve Matematik dersleri için modül saatleri nelerdir?

 Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 2021-2022 eğitim öğretim yılında İlkokullarda Yetiştirme Programı(İYEP)'nı tekrar uygulamaya aldı ve kurs kapsamında bakanlığın takvimine göre dersler 18 Ekim 2021 Pazartesi günü başlamış oldu.

 Bilindiği üzere İYEP'te Türkçe ve Matematik dersleri mevcut. Amaç, ilkokul 3. sınıf öğrencilerinden akademik olarak akranlarından geri kalmış olanları bu derslerde destekleyerek sınıf düzeyine ulaştırmak ve öğrencilerin temel kazanımları edinmesini sağlamak.

 İYEP'te Türkçe dersinden 96, Matematik dersinden 64 olmak üzere toplam 160 ders saati kurs programı bulunmaktadır. Türkçe ve Matematik derslerinde modül 1, modül 2 ve modül 3 yer almaktadır. Sınıf öğretmenleri tarafından uygulanan Öğrenci Belirleme Aracı(ÖBA) sonrası e-okula girilen verilerle öğrencinin hangi modülden başlayacağı belirlenmektedir. Modül 1'den başlayan öğrenciler Modül 2'ye göre, Modül 2'den başlayan öğrenciler ise Modül 3'e göre akademik olarak daha yetersizdir.

 Türkçe ve Matematik derslerindeki modüller ve ders süreleri 2021-2022 eğitim öğretim yılında şöyledir:

*İYEP ilk uygulanmaya başlandığında Türkçe 90, Matematik 70 saat olmak üzere toplam 160 saat uygulanıyordu. MEB, toplam süreyi değiştirmeden Türkçe dersinin kazanım sayısını artırmıştır.

 Matematik dersinin 1. modülünde doğal sayılar, ritmik sayma ve doğal sayılarda toplama ve çıkarma kazanımları bulunurken 2. modülde işlem yapılan basamak sayısı artarak toplama ve çıkarma problemleriyle ilgili kazanımlar vardır. Aynı dersin 3. modülünde ise çarpma ve bölme işlemleriyle ilintili kazanımlar bulunur. Türkçe dersinin 1. modülünde sözlü yönergelere cevap verme, çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşma ve dinledikleri/izledikleri hakkındaki sorulara cevap verme kazanımları bulunmaktadır. 2. modülde ise ilkokuma ve yazma öğretimi 72 ders boyunca devam eder. Son modül olan 3. modülde ise okuma, anlama, metin ve rakam yazma kazanımları bulunmaktadır.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün 30 Soruda İYEP Kitapçığı İçin Tıklayınız.pdf

 İYEP Öğretmenlere Zorunlu Mudur, Derse Kim Girer, Haftalık Kaç Ders Verilebilir, Ek Ders Ücreti Nasıl Ödenir?

  İYEP için 3. sınıf öğretmenleri(öğrencilerin kendi sınıf öğretmeni) öncelikli olmakla beraber gönüllülük esastır. Öğretmen görev almak istemezse zorlanamaz. 3. sınıf öğretmeni İYEP kursunda görev almak istemezse kadrolu ve sözleşmeli sınıf öğretmenlerine, ek ders ücreti karşılığı görev yapan sınıf öğretmenlerine veya ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmenlere bu kurslarda görev verilebilir. 

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı İYEP Uygulama Takvimi İçin Tıklayınız.pdf

  Kurs hafta içi bir günde en fazla 2 ders, hafta sonu bir günde en fazla 6 ders, haftalık toplamda ise en fazla 10 ders saati uygulanabilir. Öğretmen ve öğrenciler haftalık 10 saatin üzerinde derse giremez. Hafta içi ek ders ödemeleri gündüz ek ders üzerinden(normal ek ders), hafta sonu ek ders ödemeleri ise gece ek ders üzerinden ödeme yapılır. Hafta sonu yapılan kurslarda kurs sorumlusu olarak müdür, müdür yardımcısı veya müdür başyardımcısından herhangi birine(aynı anda birden fazla idareciye ödeme yapılmaz) 2 saat ek ders ücreti ödenir.

 OGRETMENMEB.COM / ÖZEL HABER

Etiketler :