Yüz Yüze Eğitim Yapılmayan Okullarda, Yöneticilerin Ek Ders Ücretleri Artırıldı

Yüz Yüze Eğitim Yapılmayan Okullarda, Yöneticilerin Ek Ders Ücretleri Artırıldı

6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde yüz yüze eğitim yapılmayan okullardaki yöneticilerin ek ders ücretleri artırıldı.

   Memur Sendikaları Konfederasyonu ve Kamu İşveren Heyeti Başkanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin arasında imzalanan 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinin eğitim kolunun 29. maddesinde ''2006/11350 sayılı kararın 14'üncü maddesi uyarınca yöneticilere ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 4 saat artırımlı uygulanır.'' hükmü yer almıştır.

 Hüküm incelendiğinde 2006 yılında yer alan Bakanlar Kurulu kararının Yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumları yönetici ve öğretmenleri başlıklı 14. maddesinde ''Yaygın eğitim enstitüsü, açık öğretim okulu, gençlik ve izcilik eğitim tesisleri, akşam sanat okulu müdürlükleri, televizyon ve radyo programları ile göze ve kulağa hitap eden üç boyutlu araçlarla eğitim-öğretim yapılan, ders araç ve gereçleri üretilen, Bakanlığa bağlı okullara gündüzlü ve yatılı olarak alınacak öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve yarışma sınavları için soru kitapçığı ve test hazırlanan akşam sanat okulları yöneticilerine haftada 20, öğretmenlerine haftada 18 saat ek ders ücreti ödenir.'' ifadesi yer almaktadır.

 Buna göre 6. dönem toplu sözleşme görüşmeleri kararıyla yüz yüze eğitim yapılmayan okul yöneticilerine haftalık ödenen 20 saatlik ek ders ücreti 24 saate çıkarılmış, bu kurumlarda görev alan öğretmenlerin ek ders ücreti 18 saat olarak sabit tutulmuş, herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

 Dolayısıyla 2022 yılı başından 2023 yılı sonuna kadar bu okullarda görev alan yöneticilere haftalık 4 saat artırımlı ek ders ücreti ödenerek haftada 24 saatlik ek ders ücreti ödemesi yapılacaktır.

 OGRETMENMEB.COM / ÖZEL HABER

Etiketler :