Sınıf Karantinaya Alındığında Öğretmene Ek Ders Ücreti Ödenir Mi? MEB'den Görüş Yazısı

Sınıf Karantinaya Alındığında Öğretmene Ek Ders Ücreti Ödenir Mi? MEB'den Görüş Yazısı

MEB Personel Genel Müdürlüğünün 20.12.2021 tarih ve ''Ek Ders Ücreti'' konulu yazısı Ogretmenmeb.com'da...

Koronavirüs Sebebiyle Sınıf Karantinaya Alındığında Öğretmene Ek Ders Ücreti Ödenir Mi? MEB Personel Genel Müdürlüğünün 20.12.2021 tarih ve ''Ek Ders Ücreti'' konulu yazısı:

İlinize bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında karantinaya alınan sınıflardaki öğrencilerin TRT ve EBA üzerinden dersleri takip etmelerini sağlamaları  ya da uzaktan eğitim yoluyla EBA-Zoom gibi platformlar üzerinden canlı ders yapmaları hâlinde ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacaklarına ilişkin ilgi (a) yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere daha önce benzer durumların yaşandığı 2020-2021 eğitim öğretim yılında yönetici ve öğretmenlerin ek ders ücretinden ne şekilde yararlandırılacakları, daha önce tüm teşkilatımıza gönderilen ilgi         (b, c, ç) yazılarda belirtilmiş; bu yazılarda, yönetici ve öğretmenlerin yalnızca fiilen yürüttükleri görevler karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılabilecekleri de ayrıca vurgulanmıştır.
Diğer taraftan Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatına gönderilen "Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar" konulu ilgi (d) yazıda; karantinaya alınan sınıflarda öğrenim görmekte olan öğrencilerinin bu süreçteki eğitimlerinin uzaktan eğitim yöntemiyle sürdürüleceği belirtilmiştir.

Bu çerçevede, karantinaya alınan sınıflarda öğrenim görmekte olan öğrencilerinin bu süreçteki eğitimlerinin uzaktan eğitim yöntemiyle sürdürüldüğü göz önünde bulundurulduğunda, bu sınıflarda öğrenim görmekte olan öğrencilerin izinli sayılamayacakları açıktır.

Bu itibarla, karantinaya alınan sınıflarda öğrenim görmekte olan öğrencilere rutin müfredat kapsamında uzaktan eğitim yoluyla fiilen ders okutan öğretmenlerin, okuttukları derslerin öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmesi, aylık karşılığı ders görevlerinin üzerinde okuttukları derslere bağlı olarak ise ek ders ücretinden yararlandırılmaları; bu süreçte ders görevlerini fiilen yerine getiremeyen öğretmenlerin ise ders görevlerini yapmış sayılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Ayrıca öğretmenlerin, öğrencilerin çeşitli nedenlerle okula devam edemedikleri günlerde uzaktan eğitim yoluyla ders okutmaksızın salt TRT, EBA TV ve www.eba.gov.tr portalında yer alan içerikleri takip etmelerini sağlama görevleri karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmaları da mümkün bulunmamaktadır.  
Bilgilerini rica ederim. 

            Ahmet AYTAÇ
             Bakan a.
           Daire Başkanı 

OGRETMENMEB.COM / ÖZEL

Etiketler :