Öğretmenlerin Ek Ders Ücretleri Nasıl Hesaplanır?

Öğretmenlerin Ek Ders Ücretleri Nasıl Hesaplanır?

Öğretmenlerin haftalık, aylık, İYEP, DYK, nöbet, belletmenlik ve diğer ek ders ödemeleri nasıl hesaplanır, ne zaman ödenir, sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretleri neden daha az?

 Öğretmenler, branşlarına göre maaş karşılığı haftalık belirli bir sayıda derse girmekle mükelleftir. Bu mükelleflik; sömestr, yaz tatili, kar tatili gibi idari izinli olunan günlerde geçerli değildir. Bu günlerde öğretmenler, haftalık maaş karşılığı ders sayısını dolduramasa bile maaşları kesilmez.

 MAAŞI HAK EDEBİLMEK İÇİN HAFTALIK KAÇ DERSE GİRMEK GEREKİR?

 Öğretmenlerin, maaş karşılığı haftalık belirli sayıda derse girmeleri gerekir. Bu sayı, branşlara göre değişkenlik gösterir. Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri(branş) için haftalık maaş karşılığı ders sayısı 15, sınıf ve okul öncesi öğretmenleri için 18, Atölye ve Meslek dersleri öğretmenleri için 20'dir. Bu sayılar üzerinde girilen her ders için ek ders ücreti tahakkuk ettirilir ve ilgili öğretmene ödenir.

 Ek ders ücreti sadece haftalık ders yüküne göre hesaplanmaz. Öğretmenlerin teneffüste tuttukları nöbetler için haftalık 3 saat ek ders ücreti ödenir. Öğretmenlerin haftada kaç gün nöbet tuttukları alacakları 3 saatlik ek ders ücretini etkilemez. Kısaca, haftada 1 gün nöbet tutan öğretmenle haftada 3 gün nöbet tutan öğretmen aynı ücreti alır. 

 Öğretmenlere, girdikleri her 10 ders için 1 saat hazırlık ve planlama görevi karşılığında 1 saat ek ders ücreti ödenir. Bu ödeme 30 saate kadar yapıldığından bu görev için öğretmenler haftalık en fazla 3 saat ek ders ücreti alabilir.

 Öğretmenlere haftalık olarak sınıf/şube rehber öğretmenliğinden dolayı 2 saat ek ders ücreti ödenir. Bu ödemenin 2021 yılında yapılan 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine de ödenmesine karar verilmiştir. Daha önce bu iki branş bu ödemeyi alamıyordu. Sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi bulunmayan öğretmenler bu ücreti alamaz.

 Bu ödemeler dışında öğretmenlerin destek eğitim odası(%25 artırımlı), İlkokullarda Yetiştirme Programı(İYEP), Destekleme ve Yetiştirme Kursları(%100 artırımlı) gibi görevlerde bulunmaları da maaş karşılığından bağımsız olarak hesaplanır ve ek ders ücreti ödemesi yapılır.

 Branşı fark etmeksizin eğitim öğretim yılı başı, 1. dönem ara tatil, 2. dönem ara tatil ve eğitim öğretim yılı sonu öğretmenlerin mesleki çalışmalarında her gün için öğretmenlere 3 saat ek ders ücreti ödenir. Bu ödeme için ilgili çalışmalara fiilen veya bakanlığın belirlediği şartlar çerçevesinde katılım şartı aranır.

 EK DERS ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Öğretmenlerden sık sık ek ders ücretlerinin her ay değiştiği, bu hesaplamanın nasıl yapılacağı ve ödemelerin ne kadar olacağına dair sorular gelmektedir. Daha somut örneklerle haftalık maaş karşılığı farklı olan branşlar için hesaplama yapalım:

 Örnek 1: Branş Öğretmenleri

 Bir Tarih öğretmeninin haftalık ders saati 24, sınıf/şube rehber öğretmeni ve nöbet görevi var. Haftada 20 saat ve üzerinde derse girdiği için bu öğretmene 2 saat hazırlık ve planlama görevinden ekleme yapılır. Dolayısıyla 24 saatlik ders, ödeme yapılırken 26 saat olarak hesaplanır. Branş öğretmenlerinde haftalık maaş karşılığı ders sayısı 15 olduğu için, 26'dan 15 çıkarılarak ilgili öğretmenin haftalık ek ders sayısı 11 olarak bulunur. Bu öğretmenin sınıf/şube rehber öğretmenlik görevi bulunduğundan 2 saat daha eklenerek haftalık ek ders sayısı 13'e yükselir ve bu öğretmen nöbet görevi aldığından haftalık ödenecek ek ders sayısı 16 olarak bulunur. Bir ay dört tam hafta kabul edildiğinde bu öğretmene aylık 64 saat ek ders ücreti ödenir. Bazı il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri hafta bütünlüğü ile bazıları ise ay bütünlüğüne göre ödeme yapar. Bu durumda bir ayda 22 veya 23 iş günü olması durumunda bu öğretmenin haftalık ders programındaki derslere göre aylık ek ders ücreti 80 saate kadar çıkabilir.

 Örnek 2: Sınıf Öğretmenleri

Bir Sınıf öğretmeni haftalık 30 saat derse girer. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İngilizce derslerine branş öğretmenleri girse dahi, bu saatler arasında sınıf öğretmeni okulda olduğu için ek ders ücreti kesilemez. Sınıf öğretmenleri haftalık 30 saat derse girdiği için, 3 saat hazırlık ve planlama görevinden ekleme yapılır ve ödeme yapılırken 33 saat üzerinden değerlendirme yapılır. Sınıf öğretmenlerinin haftalık maaş karşılığı ders sayısı 18 olduğu için 33'ten 18 çıkarılarak 15 bulunur. Bu öğretmenlere sınıf/şube rehber öğretmenliği görevinden haftalık 2 saat, nöbet ücreti görevinden haftalık 3 saat ekleme yapılarak haftalık alacakları ek ders miktarı 20 olarak belirlenir. Bir ay dört hafta olarak hesaplandığında sınıf öğretmenleri aylık 80 saat ek ders ücreti alır. 22 veya 23 iş günü olduğunda bu miktar 92 saate kadar çıkabilir.

 Örnek 3:  Atölye ve Laboratuvar Öğretmenleri

Bir Atölye ve Laboratuvar öğretmeninin haftalık ders saati 27, sınıf/şube rehber öğretmeni ve nöbet görevi var. Haftada 20 saat üzerinde derse girdiği için ek ders ücreti hesaplamasında hazırlık ve planlama görevinden 2 saat ek ders ücreti eklenerek 29 sonucuna ulaşılır. Bu öğretmenlerin haftalık maaş karşılığı ders sayısı 20 olduğundan 29'dan 20 çıkarılarak 9 bulunur. Haftalık 9 saatlik ek ders ücretine sınıf/şube rehber öğretmenliği görevinden 2, nöbet görevinden 3 saat eklenerek 14 saatlik ek ders sonucuna ulaşılır. Yine bir ayın dört hafta olduğu kabul edilirse bu öğretmenlere aylık 56 saat ek ders ücreti ödenir. İş günü arttığında ödenecek ek ders sayısı ve miktarı da artar.

 1 SAATLİK EK DERS ÜCRETİ NE KADARDIR?

Ek ders ücretleri aynı maaş gibi her yıl ocak ve temmuz aylarında maaşlara yapılan zam kadar artar. Dolayısıyla bir zam döneminde belirlenen ek ders tutarı 6 aylık dönemler için geçerlidir. Akabinde yapılacak zam ile ek ders ücreti tekrar artar. 2021 yılı temmuz-aralık döneminde öğretmenlerin brüt ek ders ücretleri 25 lira 17 kuruştur. Bu ödeme vergi kesinti oranı(%15-20-27) ve istihdam şekline göre net ödenen miktarlar için değişiklik gösterir. Örneğin sözleşmeli öğretmenlerin %14'lük SGK kesintisi sebebiyle bu öğretmenlere net ödenen miktar daha azdır.

2021 YILI NET EK DERS ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN EK DERS ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Ücretli öğretmenlerde maaş karşılığı kavramı olmadığı için girdikleri her ders için ödeme yapılır. Örneğin haftalık 25 saat derse giren bir ücretli öğretmene aylık 100 saat ek ders ödemesi yapılır. Bu öğretmenlere fiilen girdikleri ders dışında başka görev verilemez(örn: nöbet görevi, hazırlık planlama vb.) ve ödeme yapılamaz. Ancak gerekli durumlarda bu öğretmenler İYEP, DYK gibi kurslarda ihtiyaç olması durumunda görevlendirilebilir ve ödeme yapılır.

 EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?

Öğretmenlerin ek ders ücretleri ilden ilçeye göre farklılık gösterir. Bazı il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ilgili ayın 1-30/31 tarihleri arasını hesaplayıp bir sonraki ayın ilk haftasında, bazı il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ise ilgili ve takip eden ayın 15-14 tarihleri arasını hesaplayarak her ayın 15-20'si arasında ödemeleri yapmaktadır. Ek ders ücretleri maaşlar gibi önceden ödenmez. Hak edişlere bağlı olarak hesaplanır ve ödeme yapılır.

 ÖĞRETMENLERİN EK DERS ÜCRETLERİ NE ZAMAN KESİLİR?

Sömestr ve yaz tatillerinde öğretmenler derse girmedikleri için ek ders ödemesi yapılmaz. Bunun dışında öğretmenlerin nöbet, belletmenlik, DYK, İYEP gibi görevleri varsa ve bu derslere görevli/izinli olmaları dışında katılmazlar veya katılamazlarsa ek ders ücreti ödenmez. Bunun dışında kar tatili, 1 mayıs, 1 ocak, 23 nisan, 19 mayıs tarihlerinde öğretmenler derslerini yapmış sayılır ve ek ders ücreti kesilmez. Doğum izni, askerlik, sağlık raporu, ücretsiz izin sebebiyle görevde bulunmayan veya bulunamayan öğretmenler ek ders ücreti ödemesi yapılmaz.

OGRETMENMEB.COM / ÖZEL HABER

Etiketler :