Memur Maaş Artışları Memnuniyet Yaratmıyor

Memur Maaş Artışları Memnuniyet Yaratmıyor

Enflasyon verisinin açıklanmasıyla, memurların zam oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileriyle birlikte memur zammı için kritik olan 6 aylık enflasyon da belli oldu.

TÜİK, enflasyonun haziranda TÜFE'de yüzde 3,92 arttığını, ilk 6 ayda yüzde 19,77 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Memur ve memur emeklileri temmuzda yüzde 10,90 enflasyon farkı, yüzde 6 da toplu sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri temmuzda toplam yüzde 17,55 zam almaya hak kazandı. Hükümetin Meclis'e sunduğu kanun teklifiyle memurlara yüzde 17,55'lik zamma ek olarak 8 bin 77 TL'lik seyyanen artış yapılacak.

Savunma Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası konuya ilişkin:

''AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün ÖK ve 20 arkadaşı tarafından TBMM'ye sunulan 15 maddelik torba yasa teklifinde, memurlara enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ek olarak (15.965) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılması öngörülmüştür.

Buna göre; Temmuz 2023 tarihinden geçerli olmak üzere enflasyon farkı dahil %17,55 oranında artışa ilave olarak 15.965 gösterge rakamının karşılığı olarak 8.077 TL seyyanen ek ödeme verilmesi öngörülmüş, 11.848 TL olduğu ifade edilen en düşük memur ücretinin 22.017 TL'ye çıkarıldığı açıklanmıştır. Ancak, 8.077 TL'lik ek ödemenin emekliliğe yansıyıp yansımayacağı hususu muallak kalmış, ilgili madde 15 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe gireceğinden 15 günlük farka dahil olmayacaktır.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının yayımladığı "Türkiye Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler ve Genel Görünüm 23 Haziran 2023" başlıklı raporunda yer alan "Seçilmiş Ücret ve Aylıklara İlişkin Bazı Göstergeler" tablosunda, bekar bir personele ait en düşük memur maaşı 10.441,9 TL olarak gösterilmiştir.

Dolayısıyla, 10.441,9 TL ücret alan bekar bir personelin ücreti 22.017 TL'den daha düşük kalmaktadır.

Diğer taraftan, TÜRK-İŞ verilerine göre Haziran 2023 ayı dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 10.373 TL, yoksulluk sınırı ise 33.789 TL olarak açıklanmıştır.

Teklifin yasalaşması halinde, memurların %70-80'lik kısmı 33.789 TL olan yoksulluk sınırının altında kalacaktır. Son dönemdeki TL'nin değer kayıpları, üretim maliyetlerinin artmasına bağlı hayat pahalılığı ve alım gücü kayıpları nedeniyle öngörülen artışlar memnuniyet yaratmamış, tarafımızdan da kabul edilebilir bulunmamıştır.

Kaldı ki, kadrolar (müdürler, şefler, mühendisler, avukatlar vb.) ve sınıflar (yardımcı hizmetler sınıfı, teknik hizmetler sınıfı, genel idari hizmetler sınıfı vb.) bazında süregelen haksızlık ve adaletsizlikler varken, teklif sorunları çözmekten oldukça uzak kalmıştır.

Memur maaşlarının, hayatın doğal akışına uygun hale getirilebilmesi için, en düşük memur maaşının yoksulluk sınırına çıkarılması, bu kapsamda 1994-2005 yılları arasında 375 sayılı KHK ile tüm memurlara verilen "lojman tazminatının" üç grup halinde net 8500 TL, 8000 TL ve 7500 TL olacak şekilde ayrıca ödenmesi hususunun da torba yasa teklifine eklenmesi gereklidir.

Ayrıca, 8.077 TL'lik ek ödemenin, emekliliğe de yansıması sağlanmalı, bu konudaki tereddüt giderilmelidir. Emekliliğe yansımayan hiçbir zammın kabul edilmesi mümkün değildir.

SAVDES-SEN olarak, kamu kaynaklarının adil bölüşümü için yukarıda belirttiğimiz taleplerimizin torba yasaya girmesi ve hakkaniyetin sağlanması amacıyla her türlü mücadeleyi kararlılıkla yürüteceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' açıklamalarında bulundu.