Okulların Hizmet Alanları Güncellenecek

Okulların Hizmet Alanları Güncellenecek

MEB Personel Genel Müdürlüğü Duyurdu: ''Okulların Hizmet Alanları Güncellenecek''

MEB Personel Genel Müdürlüğünün ''Hizmet Alanları'' konulu ve 08.11.2021 tarihli yazısına göre; valiliklerce hizmet alanı değiştirilmesi uygun görülen eğitim kurumlarının MEBBİS modülü üzerinden 15-26 Kasım 2021 tarihleri arasında güncellenmesi yapılabilecek.

İşte MEB'in o yazısı:

Bilindiği üzere, Bakanlığımıza bağlı mevcut eğitim kurumlarının hizmet alanlarının belirlenmesi bakımından daha önce bilgi güncellemeleri yapılmış, 2761 sayılı Şubat 2021 tarihli Tebliğler Dergisinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

İlgi Yönetmeliğin 38 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince Valiliğinizce hizmet alanı değiştirilmesi uygun görülen eğitim kurumlarının MEBBİS modülü üzerinden 15-26 Kasım 2021 tarihleri arasında güncellenmesi gerekmektedir.  

Yeniden belirlenen hizmet alanlarının Tebliğler Dergisinde yayımlanmak üzere yürürlüğe gireceği bakımından, sehven yapılabilecek bilgi girişlerine ilişkin yeniden hizmet alanlarının belirlenmesi teklifleri dikkate alınmayacak olup, yukarıda belirlenen süre içerisinde açılacak olan modül üzerinden bilgi güncelemelerinin titizlikle yapılması hususunda gereğini arz ve rica ederim.

Fehmi Rasim ÇELİK

Bakan a.

Genel Müdür

OGRETMENMEB.COM / ÖZEL HABER