MEB'den ''MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Tereddüt Edilen Hususlar'' Konulu Resmi Yazı

MEB'den ''MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Tereddüt Edilen Hususlar'' Konulu Resmi Yazı

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün Tereddüt Edilen Hususlar (MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi) konulu ve 12.10.2021 tarihli resmi yazısı Ogretmenmeb.com'da...

MEB'den ''MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Tereddüt Edilen Hususlar'' Konulu Resmi Yazı. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün Tereddüt Edilen Hususlar (MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi) konulu ve 12.10.2021 tarihli resmi yazısı:

Kırıkkale ili Yahşihan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne geçerlilik süresi sona ermiş MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgi (a) Yönerge kapsamında kalfalık/ustalık sınav başvurusu yapanların belgelerinin kabul edilip edilemeyeceği konusunda tereddüte düşüldüğüne dair ilgi (b) yazı ve ekleri incelenmiştir.

İlgi (a) Yönergenin "Kalfalık ve ustalık sınavları" başlıklı 7 nci maddesinin yedinci fıkrasında; MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişilerin Ek-1 Form ile başvurmaları halinde, üçüncü seviye MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olanlar kalfalık sınavına, dördüncü ve daha üst seviye MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olanlar ise ustalık sınavına alınırlar. Hangi alan/daldan kalfalık/ustalık sınavına girilebileceğine ilişkin tablo, Mesleki Yeterlilik Kurumunun görüşü alınarak Genel Müdürlükçe hazırlanır ve güncellenir." hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda hazırlanan "MYK Belgeleri Değerlendirme Tablosu", Genel Müdürlüğümüzün Web sayfasında Dokümanlar bölümünde yayımlanmış olup söz konusu tabloda yer almayan MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri ile ilgi (a) Yönerge kapsamında yapılan kalfalık/ustalık sınav başvuruları, ilgili tablo güncelleninceye kadar kabul edilmeyecektir. 

Diğer yandan, ilgi (a) Yönergenin 7 nci maddesinin yedinci fıkrasında belirtildiği gibi üçüncü seviye MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ile başvuru yapan adaylar kalfalık sınavına (Teorik ve Beceri),  dördüncü ve daha üst seviye MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ile başvuru yapan adaylar ise ustalık sınavına (Teorik ve Beceri) alınmakta olup doğrudan belge düzenlenmektedir.

Bu nedenle, geçerlilik süresi sona ermiş olan MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri ile de kalfalık/ustalık sınav başvurusu yapılabilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Süleyman AKGÜL

        Bakan a.

    Daire Başkanı

Etiketler :