%30,95 Oranında Zam Memur Maaşına Nasıl Yansıyacak?

%30,95 Oranında Zam Memur Maaşına Nasıl Yansıyacak?

2022 yılı ocak ayından itibaren yapılacak ödemeler nasıl artacak? %30,95 oranında zam doğru mu? İşte detaylar...

Yeni Şafak Gazetesi köşe yazarlarından Ahmet Ünlü bugünkü köşesinde 'sorularla memur ve diğer kamu görevlilerine yapılacak bazı ödemelerin tutarları' konusunu ele aldı.

Ünlü yazısında:

1- Ocak'tan itibaren memura verilecek ödül tutarı ne kadar olacak?

Memura yapılacak ödülde esas alınan unsur üstün başarı belgesi almaktadır. Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi halinde en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200'üne kadar ödül verilebilmektedir. Bu tutar ise 9500* 0,23545469 * % 200 = 4.473,63 TL'dir. Ancak, yapılacak bu ödeme maksimum tutar olup, kurumlar bu ödemenin üstünde ödeme yapamazlarken altında ödeme yapabilirler.

Görüleceği üzere, memurlara ödül vermeye bakanlar ve valiler yetkili kılınmıştır. Maddede dikkat çeken önemli bir husus da ilişkili bakanların ödül verip veremeyeceği hususudur. Kanunda ilişkili bakanlara bu yönde bir yetki verilmemiştir. Ancak, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı vereceği görüşle bu konuya açıklık getirebilir.


2- 2022 yılında eş ve çocuk yardımı ne kadar oldu?

Yüzbinlerce memurun merak ettiği konulardan birisi de 2022 yılında aile yardımı ödeneğinde ne kadar artış olduğudur. Aile yardımı ödeneği 657 sayılı Kanun'un 202'nci maddesinde düzenlenmiş olup, bu maddeye göre; evli bulunan devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verileceği düzenlenmiştir. Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 2.273, çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (72'nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenmektedir ve bu ödemeden hiçbir kesinti yapılmamaktadır.

Bu maddeye göre aile yardımı ödeneği tutarını belirleyen iki unsur vardır. Bunlardan birincisi gösterge, ikincisi ise aylık katsayısıdır. Bu çerçevede, 2022 yılının ilk yarısında aile yardımı ve çocuk yardımı ödeneğinin parasal tutarı; aile yardımı ödeneğinin iki unsuru olan eş ve çocuk için ödenen yardım tutarı şu şekilde açıklanabilir. Eş için ödenecek yardım tutarı; 2.273 x 0,23545469 = 535,18 TL Her bir çocuk için; 250 x 0,23545469 = 58,86 TL Çocuk 0-6 yaş grubunda ise; 500 x 0,23545469 = 117,72 TL


3- Güvenlik korucuları ne kadar ücret alacak?

442 sayılı Kanun'un 74'üncü maddesinde; güvenlik korucularına hizmetin devamı süresince her ay 14.640 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda ücret ödeneceği belirtilmiştir. Bu tutar ise 14.640 * 0,23545469 = 3.447,05 TL'dir. Bu ücret, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve peşin olarak ödenir. Ancak bu ödemenin asgari ücretin altında kalması halinde aradaki farkın tazminat olarak ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Bu ödemenin 2022 yılı için belirlenen 4.253,4 TL tutarındaki asgari ücretin altında kalması nedeniyle aradaki fark tazminat olarak ödenecektir.

4- Şeref Aylığı ile Vatani hizmet tertibinden ne kadar ödeme yapılacak?

Ocak ayından itibaren, Milli Mücadele'ye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayı'nın Kore'ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşması'na kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış olan Türk vatandaşlarına ve 1974 yılında Temmuz 1'inci ve Ağustos 2'nci Barış Harekatı'na Kıbrıs'ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk vatandaşlarına, hayatta bulundukları sürece, vatani hizmet tertibinden 6.503 * 0,23545469 = 1.531,16 TL aylık bağlanacaktır.


Hak sahibinin ölümü halinde bu aylık dul eşe ve % 75 oranında bağlanır, ancak dul eşin tekrar evlenmesi halinde kesilir. Bunlardan herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık bağlanmadığı gibi, zorunlu olarak sosyal güvenlik kurumlarından birine tabi olmayı gerektiren bir işte de çalışmadığını belgelemek suretiyle yazılı talepte bulunan hak sahiplerinin aylıkları ise yazılı taleplerinin SGK kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere ve bu durumları devam ettiği müddetçe 30 günlük net asgari ücret tutarı (dul eşler için bu tutarın % 75'i) esas alınarak ödenir.

Vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlara aylık ödeme dönemlerinde kendileri için 6.503* 0,23545469 = 1.531,16 TL, dul eşleri için 5.203* 0,23545469 = 1.225,07 TL, diğer yakınları için 3.619* 0,23545469 = 852,11 TL ödeme yapılacaktır.

5- Yaşlı, engelli ve engelli yakınlarına yapılan ödeme tutarları ne kadar artacak?

Ocak ayından itibaren 2022 sayılı Kanun kapsamında;

a) Engel oranı %70-%100 olanlara 5.253* 0,23545469 = 1.236,84 TL,

b) Engel oranı %40-%69 olanlara 3.502 * 0,23545469 = 824,56 TL,

c) 18 yaş altı engelli yakını aylığı 3.502* 0,23545469 = 824,56 TL,

d) Yaşlılık aylığı 4.387* 0,23545469 = 1.032,93 TL, tutarında ödeme yapılacaktır.

Eğer K Cetveli'ndeki göstergeler dikkate alınmaz da 2022 sayılı Kanun'a bakılırsa ödenecek tutarlar yanlış hesaplanacaktır. Maalesef K Cetveli'ndeki göstergeler bazen ilgili kanunlara işlenmemektedir.

6- Koruma kararı devam eden kızlardan evlenenlere yapılacak evlenme yardımı ne kadar artacak?

Ocak ayından itibaren, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait sosyal hizmet kuruluşlarında koruma kararı devam eden kız çocuklarından evlenenlere çeyiz ihtiyaçlarını karşılamak ve bir defaya mahsus olmak üzere en 50.000 * 0,23545469 = 11.772,73 TL tutarında evlenme yardımı yapılacaktır. Bu yardım hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir. 2022 yılında en büyük artış bu ödemede yapılmıştır.

7- İl genel meclis üyelerinin huzur hakları ne kadar artacak?


Ocak ayından itibaren, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için; il genel meclisi başkanına 6.026* 0,23545469 = 1.418,84 TL, diğer meclis üyelerine 2.226* 0,23545469 = 524,12 TL tutarında brüt huzur hakkı ödenecektir.

8- Tayın bedeli nedir, nasıl hesaplanır ve Ocak'ta ne kadar olacak?

Bazı kadrolarda bulunan personele, 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun ve bu kanuna göre çıkarılan Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesine Ait Yönetmelik hükümleri çerçevesinde verilen tutara denilmektedir. Bu tutar 2.100 gösterge rakamı ile maaş katsayısının çarpımından oluşmaktadır. Bu tutar ise 2.100*0,23545469 = 494,45 TL'dir.

Etiketler :