Akademik personel alımı yapılacak

Akademik personel alımı yapılacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi alımı için ilan yayınladı. İşte başvuru şartları ve diğer detaylar.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim görevlisi alımı yapacağını ilan etti. Son başvuru tarihi olarak ise 22 Temmuz tarihi belirlenmiştir. İlan kadrolarına göre başvuru koşulları değişmektedir. İşte başvuru koşulları:

Profesör Kadrolarına Başvuracak Adaylar için İstenen Belgeler:

1-Başvuru Dosyasında istenilen belgeler:

* Başvuru dilekçesi (https://hacibayram.edu.tr/personel adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan dilekçe),

* Özgeçmiş,

* Lisans, tezli yüksek lisans, doktora belgesi, yurtdışında alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen denklik belgesi(Onaylı),

* Yayın listesi (Başlıca araştırma eseri belirtilecek),

* 2 (iki) adet fotoğraf,

* Kimlik fotokopisi,

* Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet takip programından (HİTAP) alman hizmet belgesi, (Üniversitemiz personelinin hizmet belgesi almasına gerek yoktur.)

* Doçentlik Belgesi,

2-Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

* Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi'ne uygunluk beyan formu (https://hacibayram.edu.lr/personel adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan form)

* İlgili form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyası, (fiziki olarak dosya hazırlanacaktır.)

3-Yayın Dosyası:

. Adayların özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi'ne uygunluk beyan formu ,beyan edilen ilgili evrakların yer aldığı akademik yükseltilme ve atanma kriter dosyası, doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 6 (altı) adet Flash bellek (ayrıca fiziki olarak dosya hazırlanmayacaktır) teslim edilecektir.

Doçent Kadrolarına Başvuracak Adaylar için İstenen Belgeler:

1-Başvuru Dosyası:

* Başvuru dilekçesi (https://hacibayram.edu.tr/personel adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan dilekçe),

* Özgeçmiş,

* Lisans, tezli yüksek lisans, doktora belgesi (yurtdışmda alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen denklik belgesi(Onaylı),

* Yabancı dil belgesi,

* Yayın listesi,

* 2 (iki) adet fotoğraf,

. Kimlik fotokopisi,

* Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet takip programından (HİTAP) alınan hizmet belgesi,

* Doçentlik belgesi,

2-Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

* Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi'ne uygunluk beyan formu (https://hacibayram.edu.tr/personel adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan form)

Öğretmen Meb/ ÖZEL HABER