40 Bin Lira Maaşla Lise Mezunu Zabıt Katibi Alınacak

40 Bin Lira Maaşla Lise Mezunu Zabıt Katibi Alınacak

81 İl için Adalet Bakanlığı tarafından toplam 5 BİN Lise mezunu zabıt katibi alımı yapılması bekleniyor.

Zabıt Katibi adaylarının en az lise mezunu olma şartı aranmakta. Ayrıca, başvuru şartları ve süreciyle ilgili detaylı bilgilerin Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ve Resmi Gazete'de yayımlanacak olan ilanlarla duyurulacağı bildirildi.

ZABIT KATİBİ ALIMINDA BAŞVURU ŞARTLARI

* Türk vatandaşı olmak,

* KPSS'nin yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,

* Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

* 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

* 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

* Kamu haklarından mahrum olmamak,

* Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

* Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan ayrıca daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

* Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak,

Öğretmen Meb/ ÖZEL HABER