41 MEB Personeli Bakan Özer İmzasıyla İhraç Edildi

41 MEB Personeli Bakan Özer İmzasıyla İhraç Edildi

Milli Eğitim Bakanlığı'nda 41 personelin memuriyetle ilişiği kesildi.

 Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu'nun isteği ve Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcısı Ahmet Emre BİLGİLİ'nin uygun görüşleri ve Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut ÖZER'in olur vermesiyle 41 MEB Personeli meslekten ihraç edildi.

 Teftiş Kurulu'nun raporunda 357 sayılı KHK'ye dikkat çekilerek ''(...)terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu(...)'' yönünde değerlendirmede bulunulmuş ve 41 kişiye 657 sayılı DMK'nin 125. maddesi gereği ''Kamu görevinden çıkarılma'' cezası teklif edilmiş ve teklif kabul görmüştür.

 İlgili 41 personelin isim listesi yayımlanmazken, listede öğretmenlerin olup olmadığı veya ihraç edilen personelin bakanlık merkez personeli mi yoksa taşra personeli mi olduğu bilinmemektedir.

 İŞTE 41 MEB PERSONELİNİ İHRAÇA GÖTÜREN RESMİ YAZI

 

OGRETMENMEB.COM / ÖZEL HABER