MEB, Nakil Başvuru ve Onay Tarihlerini Açıkladı

MEB, Nakil Başvuru ve Onay Tarihlerini Açıkladı

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün ''Ekim Ayı Nakil İşlemleri'' konulu ve 13.10.2021 tarihli yazısı haberimizde...

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen resmi yazıyla ekim ayı nakil işlemlerine ilişkin açıklama yapıldı. İlgili yazıya göre ekim ayı nakil başvuruları 23 Ekim-31 Ekim 2021 tarihleri arasında alınacak. Onay ve ret işlemleri ise 1 Kasım 2021 tarihinde yapılacak.

İşte MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün ''Ekim Ayı Nakil İşlemleri'' konulu ve 13.10.2021 tarihli yazısı:

Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel örgün ortaöğretim kurumlarında eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin esaslar ilgi Yönetmelik ile düzenlenmiştir. 

Örgün ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçiş işlemleri, ilgi Yönetmeliğin "Kontenjan belirleme, başvuru ve değerlendirme" başlıklı 38 inci maddesinin 4 üncü fıkrası (a) bendinde yer alan: "Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere,  yılsonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş gününden ekim ayının sonuna kadar ve ikinci dönemin başlangıcından şubat ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılır. Nakil ve geçişler, haftalık yapıldığında her haftanın, aylık yapıldığında ise her ayın; ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile veya e-Devlet üzerinden yapılır. ..." hükmü çerçevesinde yapılmaktadır.

Buna göre; Ekim ayının son haftasında yapılması gereken nakil başvurularının 23 Ekim 2021 tarihinde başlaması, 31 Ekim 2021 Pazar günü saat 23.59  itibariyle sona ermesi ve 1 Kasım 2021 Pazartesi günü de onay ya da ret işlemlerinin yapılması hususunda;
Gereğini bilgilerinize arz ve rica ederim.


Halil İbrahim TOPÇU  

Bakan a.             

Genel Müdür 

OGRETMENMEB.COM / ÖZEL HABER