MEB'in 'İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı' başladı

MEB'in 'İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı' başladı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar: Geleceğe yapılan uzun vadeli bir yatırım olarak çevre ve iklim değişikliği eğitimi, müfredatta daha geniş yer bulacak"

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), iklim değişikliği sorunuyla ilgili çözüm ve eylem planı oluşturmak amacıyla düzenlediği, 4 gün sürecek "İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı" başladı.

MEB'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, çalıştay, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından ilgili uzman ve akademisyenlerin katılımıyla Başkent Öğretmenevi'nde başladı.

Açılışta konuşan Aşkar, insan kaynaklı iklim değişikliği konusunun, kitlesel imha silahlarından daha da önemli bir tehdit unsuru olduğuna dikkati çekti.

İklim değişikliğinin, çocuklar ve gençlerin sağlık, beslenme, eğitim, gelişim, hayatta kalma ve potansiyel gelecekleri için tehdit oluşturduğuna işaret eden Aşkar, "Dolayısıyla ele almamız gereken en önemli noktalardan biri, çocuklarımızı ve gençlerimizi korumak, onlara daha iyi bir dünya bırakmak için tedbirlerimizi almaktır." ifadesini kullandı.

- "Ortaöğretimde çevre ve iklim değişikliği eğitimine yönelik çalışmalar devam ediyor"

Aşkar, ortaokulların 7. ve 8. sınıflarında haftada 2 ders saati olarak okutulan, "seçmeli çevre eğitimi" dersinin güncellenip adının, "çevre eğitimi ve iklim değişikliği" olarak değiştirildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Ayrıca 7. veya 8. sınıflarda haftada 2 saat seçmeli olarak okutulan 'çevre eğitimi' dersinin, 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren 6. 7. ve 8. sınıflarda 2 saat, yine seçmeli olarak okutulması kararı alınmıştır. Bu kapsamda, geleceğe yapılan uzun vadeli bir yatırım olarak çevre ve iklim değişikliği eğitimi, müfredatta daha geniş yer bulacak. Ortaöğretimde de benzer çalışmalar devam etmektedir."

Çevre bilincini geliştirmek ve okullarda geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak için Bakanlık tarafından yürütülen projeler hakkında da bilgi veren Petek Aşkar, çalıştay sonunda hazırlanacak eylem planının yol gösterici olacağını sözlerine ekledi.

- MEB İklim Değişikliği Eylem Planı oluşturulacak

İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı'nda, iklim değişikliği ve iklim değişikliğinin çevre, toplum, halk sağlığı üzerine etkileri, enerji verimliliği, enerji tasarrufu, su kaynaklarının korunması, su tasarrufu, hava, su, toprak kirliliği, geri dönüşüm, sıfır atık, iklim değişikliği sonucunda oluşabilecek afetler ve bu afetlere karşı alınabilecek önlemler konuları ele alınacak.

İklim değişikliği sorunuyla ilgili çözüm önerilerinin ortaya konularak, bu önerilere uygun MEB İklim Değişikliği Eylem Planı'nın oluşturulması amaçlanan çalıştay ile Bakanlık birimlerini kapsayacak iş birliği içinde planlanan eylemlerin gerçekleştirilmesi, paydaş kurumlarla ortak çalışmaların planlanması ve ortak çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Çalıştay, 18 Mart'a kadar sürecek.