MEB'den ''İstanbul Eğitim Zirvesi'' Konulu Resmi Yazı

MEB'den ''İstanbul Eğitim Zirvesi'' Konulu Resmi Yazı

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün ''Türkiye Maarif Vakfı İstanbul Eğitim Zirvesi Duyurusu'' konulu ve 23.11.2021 tarihli resmi yazısı Ogretmenmeb.com'da...

Türkiye Maarif Vakfı tarafından 25-26 Kasım 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak "Eğitimde Yeni Eğilimler ve Dönüşüm" temasıyla "İstanbul Eğitim Zirvesi" gerçekleştirileceği, zirvede; Dijitalleşmenin Eğitime Etkisi, Müfredatın Uluslararasılaştırılması, Eğitimin Geleceği, Eğitimin Yeniden Modellenmesi, Eğitim ve Toplumsal Adalet, Eğitim ve Kalkınma konularının tartışılacağı, ayrıca "Maarif Konuşmaları" başlığında vizyon konuşmalarının yer alacağı ve çeşitli ülkelerdeki okullarımızdan derlenen ‘Eğitimde İyi Örnekler’ video ve fotoğraflarının e-sergi olarak paylaşılacağı ilgi yazı ile bildirilmiştir. 

Açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı ve üst düzey oturumunda Millî Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer ile farklı ülkelerden Eğitim Bakanlarının katılımıyla "Eğitimde Yeni Eğilimler" konusunun müzakere edileceği söz konusu zirveye ilişkin yazımız eki program ve afişlerin Bakanlığımıza bağlı resmî/özel okul ve kurumlara iletilmesi, zirveyi takip etmek isteyen Bakanlığımız personelinin www.istanbuleducationsummit.com adresinden kayıt olmalarının sağlanması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

         Halil İbrahim TOPÇU

                 Bakan a.

              Genel Müdür 

Ek: 1. Zirve Programı (4 Sayfa)

OGRETMENMEB.COM