MEB'den ''Evde Eğitim Hizmeti'' Konulu Resmi Yazı

MEB'den ''Evde Eğitim Hizmeti'' Konulu Resmi Yazı

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ''Evde Eğitim Hizmeti'' Konulu ve 13.12.2021 Tarihli Yazısı Ogretmenmeb.com'da...

Mesleki ve teknik eğitim programlarının uygulandığı okulların 9'uncu sınıfına kayıtlı özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden sağlık problemi nedeniyle en az on iki hafta süreyle örgün eğitim kurumlarından yararlanamayacağı ya da yararlanması durumunda sağlığı açısından risk oluşturacağı en az birisi ilgili daldan olmak üzere üç uzman tabip tarafından düzenlenmiş "Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu"nda belirtilen öğrencilere velinin yazılı talebi ve Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu ile il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun planlaması doğrultusunda ders yılı içinde evde eğitim hizmeti sunulup sunulamayacağına ilişkin yaşanan tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Konu ile ilgili Bakanlığımız Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün İlgi (c)’de kayıtlı yazılarında "İlgi (a) Yönetmeliğin 23. maddesinin beşinci fıkrasında; "Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında kayıtlı öğrencilerden evde ve hastanede eğitim verilerek öğrenim görecek öğrencilerin, durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla velilerinin talepleri de dikkate alınarak Anadolu liseleri veya Açık Öğretim Lisesine sınıf seviyesine bakılmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere nakil ve geçiş işlemlerini yapar." hükmü yer almaktadır.

Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde uygulanan çerçeve öğretim programları ve haftalık ders çizelgeleri güncellenmiş, Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanarak 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu çerçeve öğretim programları ve haftalık ders çizelgelerinin yer aldığı http://meslek.eba.gov.tr/?p=Ogretim-Programi&tur=mtal&sinif=9&alan=2 internet portalından da görüldüğü üzere çerçeve öğretim programlarının 9. sınıf haftalık ders çizelgesinde 11 (onbir) saatlik meslek derslerine yer verildiği dikkate alınarak Anadolu teknik veya Anadolu meslek programlarının 9. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin evde eğitim hizmetinden yararlanması mümkün görülmediğinden ilgili mevzuat hükümlerine göre şartların oluştuğu diğer okullara kayıt ve/veya nakil işlemlerinin yapılması Genel Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir." hususlarına yer verilmiştir.

Bu kapsamda Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında kayıtlı öğrencilerden evde ve hastanede eğitim verilerek öğrenim görecek öğrencilerin, durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla velilerinin talepleri de dikkate alınarak Anadolu liseleri veya Açık Öğretim Lisesine sınıf seviyesine bakılmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere nakil ve geçiş işlemlerini yapılarak nakil olduğu okulda evde veya hastanede eğitim hizmetinden yararlanmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Mehmet Nezir GÜL

Bakan a. Genel Müdür